Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Liela laiduma koka loka pārseguma racionāla konstruktīvā risinājuma izvēle"
Nosaukums angļu valodā "Choice of rational structural solution of long-span timber arch roof"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs D.Serdjuks
Recenzents A.Kovaļovs
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt liela laiduma koka loka pārseguma racionālu parametru izvēli. Darbā tiek izpētīta liela laidu koka loka pārseguma konstrukcijas aprēķina metodika, izmantojot tuvinājumu metodi un nosakot konstrukcijas parametru loku soļa, attāluma starp stinguma saitēm un loka šķērsgriezuma augstuma / platuma attiecības, ietekmi uz konstrukcijas galveno nesošo elementu summāro pašsvaru. Par racionālu konstrukciju uzskata tādu, kuras galveno nesošo elementu svars ir vismazākais nodrošinot to stiprību un noturību. Pamatojoties ar iegūtajiem rezultātiem, tiek apkopota alternatīva aprēķinu metodika, kas balstīta uz tiešu nevis tuvinātu aprēķinu, atsevišķi apskatot loka ass formas, loka statiskās shēmas un šķērsgriezuma izmēru ietekmi uz konstrukcijas racionāliem parametriem. Loka ass ietekmes izvērtēšanai tiek novērtēta izejot no formas ietekmes uz iekšējām piepūlēm lokā no pieliktajām slodzēm. Loka statiskai shēmai tiek piedāvāti trīs risinājumi trīslocīklu, divlocīklu un bezlocīklu loks, un to salīdzināšanai tiek izmantotas ietekmes līnijas. Racionāla šķērsgriezuma augstuma un platuma attiecības ietekme tiek noteikta no loka nestspējas un noturības nosacījumiem, pie definētām iekšējām piepūlēm. Iegūtie rezultāti parāda, ka apkopotā aprēķinu metode ļauj noteikt racionālus konstrukcijas parametrus ar lielāku precizitāti un aptverot vairāk mainīgus parametrus, papildus ievērojami atvieglojot aprēķinus. Darba apjoms: 73 lpp., 2 pielikumi, 59 formulas, 15 tabulas, 49 attēli.
Atslēgas vārdi Liela laiduma koka loka pārseguma racionāla konstruktīvā risinājuma izvēle
Atslēgas vārdi angļu valodā Choice of Rational Structural Solution of Long-Span Timber Arch Roof
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2014 08:22:24