Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Universāla sporta halle"
Nosaukums angļu valodā "Universal sports hall"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs I.Mieriņš
Recenzents P.Akišins
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām bakalaura darba un inženierporojekta apraksta. Bakalaura darba tēma Pārseguma nesošās konstrukcijas optimizācija. Inženierprojekta daļas tēma Universāla sporta halle. Bakalaura darbā tiek veikta trīslocīklu rāmju vispārējās teorētiskās metodikas, līmēto savienojumu, tehnisko izgatavošanas prasību un aprēķinu metodikas izpēte, salīdzinot trīs trīslocīklu rāmjus ar atšķirīgu dzegas mezglu un/vai elementu kolonnu, rīģeļu konstruktīvo risinājumu. Šķērsrāmju racionāls aprēķins tiek veikts pie vienādiem nesošo konstrukciju izejas parametriem, kas noteikti Inženierprojekta daļā atbilstoši izvēlētās sporta zāles funkcionālajām prasībām. Balstoties uz aprēķinos iegūtajām šķērsrāmju elementu dimensijām, tiek veikta materiālu patēriņa noteikšana. Veicot līmētas koksnes šķērsrāmju ražotāju tirgus izpēti un konsultējoties ar ražotāju, tiek sastādīts aprēķināto rāmju tehniski ekonomisko parametru salīdzinājums, kas uzskatāmi parāda racionālākā šķērsrāmja izvēli. Darba izstrādei nepieciešamā informācija tika apkopota no vietējiem un ārzemju literatūras avotiem, Latvijas būvnormatīviem (LBN), Eirokodeksiem (LVS EN), lekciju materiāliem un interneta resursiem. Inženierprojekta daļā izstrādāts projekts universālai sporta hallei Salaspilī. Ēka ir taisnstūrveida, tās gabarītizmēri plānā starp galvenajām asīm 30.6 x 40.0m, starp ēkas norobežojošo konstrukciju ārējām virsmām 31.55 x 41.25m -, augstums no tīrās grīdas līmeņa atzīmes līdz dzegai (+8.120) -, līdz korei (+9.530). Ēkas karkasa galvenās nesošās konstrukcijas trīslocīklu līmētas koksnes šķērsrāmji -, ēkas norobežojošās funkcijas pilda sendvičtipa paneļi. Telpu plānojums ēkā izvietots divos stāvos. 2. stāva pārsegums monolīta dzelzsbetona plātne, kura pa perimetru balstīta uz gāzbetona blokiem. Ēka nosacīti sadalīta sporta zālē un administratīvajā/publiski pieejamo telpu daļā. Inženierprojekta aprakstīti objekta arhitektoniskie risinājumi, veikti siltumtehniskie aprēķini, aprēķinātas galvenās konstrukcijas (šķērsrāmis, kopturi, fahverka kolonnas, šķērsrāmja pamati) un izstrādāta būvdarbu tehnoloģijas daļa. Inženierprojekta grafiskajā daļā izstrādāti ēkas arhitektūras, būvkonstrukciju, arī būvdarbu tehnoloģijas rasējumi, attēlots būvdarbu kalendārais grafiks, materiālu, būvmašīnu un strādnieku plūsmas. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, darba apjoms - 191 lpp. Tā sastāvā iekļauti 52 attēli, 14 tabulas un 11 pielikumi. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 9 A1 un 1 A2 formāta lapām.
Atslēgas vārdi Pārseguma nesošās konstrukcijas optimizācija. Universāla sporta halle
Atslēgas vārdi angļu valodā The bearing cover design optimization. Universal sports hall.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2014 23:17:39