Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Spiesti - stieptu elementu modeļu izmantošanas analīze dzelzbetona augsto siju aprēķinā"
Nosaukums angļu valodā "Strut - and tie element model application analyses in deep beam design"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs A.Skudra
Recenzents M.Strožs
Anotācija Profesionālā maģistra studiju noslēguma Andreja Ivanovs maģistra darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju katedrā. Maģistra darba pētnieciskajā daļā tiek analizēta sieniņsiju elementu aprēķina metodika, kas balstīta uz plasticitātes teorijas. Tika pētīta sieniņsijas elementu ar dažādu tērauda stiegrojuma izvietojumu darbība trīspunktu liecē un to aprēķina metodiku salīdzināšana. Par pamata aprēķinu metodiku izvēlēta atgāžņu un saišu sistēmas metode, kas tika salīdzināta ar bīdes līniju aprēķina metodiku. Galvenie aprēķini tika balstīti uz Eirokoda 1992[1] un ACI-318[2] metodēm. Eksperimentāli tika noteiktas sieniņsiju elementu modeļu nestspēja. Elementu laidums starp balstiem 600mm, šķērsgriezuma augstums 250mm ar biezumu 33 mm. Tika izveidoti trīs elementu tipi: ar vienmērīgi izvietotu ortogonālo stiegrojumu, ar palielināto garenstiegrojumu sieniņsijas apakšā un elements bez sijas sieniņas stiegrojuma (kopā 9 paraugi). Stiegrojuma izvietojuma variācijas ļauj novērtēt iespējamus elementu sabrukuma cēloņus stieptā stiegrojuma trūkums, betona nestspējas trūkums, sijas bīdes stiegrojuma trūkums. Visi dzelzsbetona paraugi veidoti ar vienāda tipa stiegrojumu un vienādu betona sastāvu. Pēc iegūtajiem rezultātiem tika izanalizētas elementu sabrukšanas ainas un to atbilstība aprēķiniem. Savstarpēji tika salīdzinātas vairākas augsto siju aprēķina metodikas. Jāpiebilst, ka šo eksperimentu rezultātus nevar tieši izmantot reālo pilna mēroga elementu nestspējas novērtēšanai, jo mēroga faktora ietekme šī darba ietvaros netika analizēta. Maģistra darba pētījumā rezultāti ļauj rast zināmu priekšstatu par attiecīga būvelementa uzvedību pilna mēroga konstrukcijā. Maģistra darbā izmantota zinātniskā literatūra, jaunākie būvniecības žurnāli un internetā pieejamā informācija. Apraksta daļas apjoms ir 84 lappuses, 9 tabulas, 60 attēli. Izmantoti 23 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Stiepti-stieptu elementu modelis. Augstās sijas. Sieniņsijas. Dzelzsbetons.
Atslēgas vārdi angļu valodā Strut-and-tie. Deep beam. Reinforced concrete.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2014 20:25:25