Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums Azbesta monitorings izvēlētajam Latvijas reģionam: uz ĢIS balstīts riska novērtējums
Nosaukums angļu valodā Monitoring of Asbestos in Selected Latvian Area: GIS Based Risk Evaluation
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Francesco Romagnoli
Recenzents Claudio Rochas
Anotācija Maģistra darbu, Azbesta monitorings atsevišķās Latvijas vietās: uz ĢIS balstīta riska novērtēšana, izstrādājis Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta students Ashish Kumar Sharma. Uz ĢIS balstīto risku novērtēšanu, attiecībā uz azbestu, ir novērtējams kopēji, ko rada azbests visās iespējamās jomās veselības, sociālajā un vides risku jomās. Pat ja azbesta materiālu izmantošana ir aizliegta visā pasaulē, ietverot labāko praksi likvidācijai, tas joprojām ir atrodams atklātās, publiskās vietās dažādos Latvijas reģionos. Ņemot vērā, ka nepieciešams novērtēt varbūtību risku, kas var būt par cēloni vēža izraisīšanai dzīvajos organismos, ieelpojot azbesta saturošu gaisu, tāpēc aktuāla ir prioritāte noņemt bīstamo materiālu no ēkām. Galvenais mērķis šajā pētījumā ir uzsākt un attīstīt riska novērtēšanas plānu, lai veiktu vispārēju stratēģisku pieeju un nodrošinātu valsts ārkārtas reaģēšanas plānu vides aizsardzībā. Lai pietuvinātos rezultatīvākam iznākumam, tika izmantoti visi pieejamie pašvaldības iegūtie dati par reģionu. Visi pieejamie dati tika apkopoti ar zinātnisku pieeju un valdības vajadzībām. Lai sasniegtu maģistra darba mērķus, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Ilustrēta azbesta pārvaldības sistēma Eiropas Savienībā un pašreizējā prakse Latvijā; 2. Precīza datu iegūšana par laikapstākļiem, lai iegūtu rezultātus konkrētajā gadījumā; 3. Attiecībā uz ĢIS rīku, kā metodiku, lai sasniegtu sekmīgu rezultātu risku novērtējumam; 4. Attīstīt metodoloģiju Valsts ārkārtas reaģēšanas plānam par vides aizsardzību; 5. Datu iegūšana riska novērtēšanai; 6. Piedāvātās metodikas īstenošana Jelgavas pilsētā. Maģistra darbs sastāv no septiņām nodaļām. 1 nodaļā aprakstīta informācija, kas saistīta ar azbestu un tā izmantošanas jomas, politika un likumdošana. Turpinājumā literatūras apskats par azbesta materiālu vēzi izraisošajiem aspekties; 2 nodaļa ietver informāciju, kas saistīta ar esošā azbesta izmantošanu konkrētajā gadījumā; 3 nodaļa apraksta pašreizējo scenāriju Latvijas laika apstākļos (īpaši Jelgavā), kas ir labs nosacījums azbesta izkliedei gaisā, atklātā vidē; 4 un 5 nodaļā tiek ietverts risinājums, veidojot metodiku un piemērojot stratēģiju, un izmantojot visus iespējamos rādītājus, lai novērtētu pašreizējo situāciju; 6 nodaļā apskatīti rezultāti ar faktiskajiem skaitļiem, lai ļautu novērtēt reālo dzīves risku, atrodoties azbesta riska zonā; 7 nodaļa sniedz vides lēmumu stratēģijas plānu, attiecībā uz apskatīto problēmu. Maģistra darbs sastāv no 93 lapām, tajā skaitā 10 tabulas, 27 attēli. Izmantota 41 atsauce.
Atslēgas vārdi Azbests, riska novērtēšana, ArcGIS, vides monitoringa plānošana un ietekme uz vidi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Asbestos, Risk assessment, ArcGIS, Environmental monitoring planning and EIA
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2014 22:26:08