Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Ģeotermālo siltumsūkņu pielietojuma pieredze Ziemeļvalstīs
Nosaukums angļu valodā Experience of Geothermal Heat Pumps Application in Nordic Countries
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
Recenzents Dr.sc.ing. Ivars Bekmanis
Anotācija Diplomdarba tēma ir Ģeotermālo siltumsūkņu pielietojuma pieredze Ziemeļvalstīs, un šī darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras Siltumenerģētikas un siltumtehnikas studiju programmas studente Marina Ignatjeva. Šajā darbā liela uzmanība ir pievērsta vertikālo zemes kolektoru izpētei un sniegts siltumsūkņu efektivitātes rādītāju īpatnību plašs apraksts. Darbā ir skarts siltumpārejas procesu jautājums, kas norisinās starp siltuma avotu zemi vai pazemes ūdeni, un kolektorā cirkulējošo siltumnesēju. Analītiski tiek aprakstīti trīs siltumpārejas procesu varianti atkarībā no avota dabas ūdens, blīva cieta viela un berama cieta viela. Tai skaitā, ir apskatītas programmas, kas ir izstrādātas ērtākai siltumsūkņu izvēlei un to pielietojuma analīzei atkarībā no izejas datiem. Plašs pieejamo zinātnisko rakstu klāsts par ģeotermālo siltumsūkņu pētījumiem ir vērtīgs informācijas avots, kas dod priekšstatu par siltumsūkņu pielietojuma situāciju visā pasaulē un vispusēji apraksta siltumsūkņu īpatnības. Tāpēc darbā tiek izpētīti un analizēti vairāki zinātniskie raksti, kas satur informāciju par ģeotermālo siltumsūkņu pielietojumu ziemeļu valstīs, konkrēti, Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā, Krievijā, ASV (Aļaskas štats), Igaunijā un visplašāk Latvijā. Darbs sastāv no 79 lappusēm, 50 attēliem, 7 tabulām, 7 pielikumiem, 76 literatūras avotiem. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi siltumsūknis,zemes kolektors,cop,siltumapgāde,alternatīvie enerģijas resursi
Atslēgas vārdi angļu valodā heat pump,ground loop,heating,cop,alternative energy source
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2014 23:20:48