Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Jaunu hromoforu un luminoforu sintēze uz β,β"-triketonu bāzes
Nosaukums angļu valodā Synthesis of new chromophores and luminophores on the basis of β,β"-triketones
Autors Ilze Māliņa
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. habil. chem. V.Kampars, Dr.chem. M.Plotniece
Recenzents Dr.chem. Ē.Bizdēna
Anotācija Darbā apskatītas 2-cinnamoil-1,3-indandiona atvasinājumu sintēzes metodes, ķīmiskās īpašības un kompleksi ar pārejas metālu katjoniem, kā arī eiropija(III) katjonu kompleksu ar beta-diketonu ligandiem luminescences īpašības un beta,beta"-triketonu metilēšanas reakcijas. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1942. līdz 2014. gadam, izmantojot datu bāzes Reaxys, Science Direct, Springerlink, Wiley Online Library. Sintezēti divpadsmit eiropija(III) katjona kompleksi ar beta,beta"-triketonu ligandiem, seši 2-cinnamoil-1,3-indandiona atvasinājumu O-metilēteri, divi 2-cinnamoil-1,3-indandiona atvasinājumus saturoši uretāna atvasinājumi un pētītas iegūto savienojumu UV/Vis absorbcijas, luminescences, termiskās un elektroķīmiskās īpašības. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 79 lpp. Darbs satur 6 attēlus, 8 tabulas un tajā izmantoti 59 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi EU(III) KOMPLEKSI AR BETA,BETA"-TRIKETONIEM, 2CINNAMOIL-1,3-INDANDIONA ATVASINĀJUMU METILĒTERI
Atslēgas vārdi angļu valodā EU(III) COMPLEXES WITH BETA,BETA"-TRIKETONES, DERIVATIVES OF 2-CINNAMOYL-1,3-INDANDIONE METHYLETHERS
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2014 15:39:39