Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Centralizētās siltumapgādes attīstības veicināšana ar kurināmā veidu diversifikāciju
Nosaukums angļu valodā Development of District Heating by Diversification of Fuel Type
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
Recenzents M.sc.ing. Aleksandrs Soročins
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Centralizētās siltumapgādes attīstības veicināšana ar kurināmā veidu diversifikāciju”. Darba mērķis ir izpētīt centralizētās siltumapgādes sistēmu, kurināmo veidus, koģenerācijas iekārtas, autonomās katlu mājas, kurināmā diversifikācijas ieviešanu centralizētājā siltumapgādes sistēmā. Darbā tiek pētītas iekārtas un tehnoloģijas, kuras izmanto koksnes kurināmo- šķeldu, kā arī iekārtas, kurās kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze. Tiek uzskatāmi aprakstītas gan šķeldas, gan dabasgāzes priekšrocības un trūkumi, koģenerācijas pamatprincipi un atdalītu siltumapgādes sistēmu savienošana ar centralizēto siltumapgādes sistēmu. Diplomprojekta izstrādes gaitā veikts tehniski ekonomiskais pamatojums projektam, lai ieviestu kurināmā diversifikāciju centralizētājā siltumapgādes sistēmā. Aprakstīta siltumtrases būvniecība, veikts katla lietderības koeficienta aprēķins- kā tas izmainīsies koģenerācijas stacijas iekārtai pēc slodzes palielināšanās vasaras periodā, aprēķināts izmešu samazinājums projekta rezultātā, projekta izmaksu aprēķins un projekta ieguvumi. Diplomprojekts sastāv no 59 lappusēm, 19 attēliem, 8 tabulām, 15 aprēķinu formulām un 28 izmantotiem literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Centralizētā siltumapgāde, kurināmā veidu diversifikācija, koģenerācija
Atslēgas vārdi angļu valodā District heating, diversification of fuel type, cogeneration
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2014 17:30:53