Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Taksometru pakalpojumu tirgus uzraudzības pilnveide Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Taxi Services Market Surveillance in Latvia"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.oec., docente Raimonda Liepiņa
Recenzents Dr.oec., asoc.profesore Inga Lapiņa
Anotācija Lagzdiņš A. Taksometru pakalpojumu tirgus uzraudzības pilnveide Latvijā: Maģistra darbs / A.Lagzdiņš, R.Liepiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 79 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 41 avoti latviešu valodā, 19 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti trīs pielikumi. Maģistra darba mērķis ir pilnveidot taksometru pakalpojuma tirgus uzraudzību Latvijā, balstoties uz veiktajiem pētījumiem, izteikt priekšlikumus likumdošanas un kontroles dienestu darbības pilnveidei, nodrošinot drošu un godīgu pakalpojumu taksometru klientiem. Pirmajā darba daļā ir apskatīta teorija par atbilstības novērtēšanas sistēmu, sīkāk aprakstīti atbilstības novērtēšanas sistēmas jomas elementi: metroloģija un standartizācija. Tas nepieciešams, lai autors varētu veikt izvirzītos darba uzdevumus: veikt taksometru skaitītāju tirgus uzraudzības analīzi un novērtēt normatīvo aktu prasību ievērošanu taksometru pārvadājumu jomā. Aprakstīti darba analītiskai un pētnieciskai daļai piemēroti kvalitātes instrumenti, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Otrajā darba daļā izmantojot FMEA (no angliskā tulkojuma - Iespējamo kļūdu un seku analīze) un Kvalitātes mājas metodes, autors noskaidros galvenās problēmas un riskus taksometru pakalpojuma nozarē. Veicot anketēšanu, autors iegūs informāciju un viedokļus par šīs nozares sakārtotību, pieredzi un iespējamo pilnveidi. Trešajā darba daļā autors iesaka priekšlikumus kā pilnveidot likumdošanas un kontroles dienestu prasības pret taksometru pakalpojuma sniedzējiem, priekšlikumus taksometra skaitītāju aizsardzībai pret nelikumīgām darbībām, tā lai nodrošinātu godīgu un drošu pakalpojumu. Darba gaitā autors secina, ka ir nepieciešams izveidot taksometru skaitītāju tehniskās pases paraugu un taksometru skaitītāju pārbaudes procedūru. Autors izsaka priekšlikumus par obligātu GPS navigācijas sistēmu uzstādīšanu vieglajā taksometrā un taksometru vadītāju sertifikāciju.
Atslēgas vārdi Tirgus uzraudzība,atbilstības novērtēšana,vieglo taksometru pārvadājumi Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Market Surveillance, conformity assessment,Taxi Services in Latvia
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2014 12:40:57