Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Jaunu hromoforu sintēze no 2-(4-aminobenziliden)-1,3-indandiona
Nosaukums angļu valodā Synthesis of new chromophores from 1-(4-aminobenzylidene)-1,3-indandione
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. habil. chem. V.Kampars, Dr. chem. M.Plotniece
Recenzents Dr.chem. Ē.Bizdēna
Anotācija Darbā apskatītas 2-(4-aminobenziliden)-1,3-indandiona kondensācijas reakcijas ar formaldehīdu vai dimetilsulfoksīdu P2O5 klātbūtnē. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1889. līdz 2014. gadam, izmantojot datu bāzes Beilstein Crossfire un Reaxys, kā arī Interneta datu bāzes Science Direct un Wiley Online Library. Sintezēts N,N-Bis(4-(4-((1,3-diokso-1H-indan-2-iliden)metil)fenil))metilēndiamīns, kas ir 2-(4-aminobenziliden)-1,3-indandiona kondensācijas reakcijā ar formaldehīdu produkts un veikti tā spekroskopiskie un solvatohromijas pētījumi. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 45 lpp. Darbs satur 28 attēlus, 10 tabulas, un tajā izmantots 31 literatūras avots.
Atslēgas vārdi 2-(4-AMINOBENZILIDEN)-1,3-INDANDIONA ATVASINĀJUMI, DMABI ANALOGI, 1,3,5-TRIAZĪNA ATVASINĀJUMI
Atslēgas vārdi angļu valodā 2-(4-AMINOBENZYLIDEN)-1,3-INDANDIONE DERIVATIVES, DMABI ANALOGUES, 1,3,5-TRIAZINE DERIVATIVES
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2014 13:41:04