Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Dzīvojamās istabas iekārtojuma specifika Latvijā 21.gadsimtā
Nosaukums angļu valodā 21th Century Living Space Furnishing Specifics in Latvia
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Mg.sc.ing. I. Gudro
Recenzents Dr. arch. A. Ulme
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbā izstrādātā tēma ir Dzīvojamo istabu iekārtošanas specifika Latvijā 21. gs.. Darba tēmas izvēle saistīta ar dzīvojamo istabu funkciju un noformēšanas specifiku mūsdienās. Latvijā dzīvojamā istaba ieņem vienu no primārajām personiskās telpas zonām, pārtopot par daudzfunkcionālu vidi. Tā tiek apvienota ar citu istabu paredzētajām funkcijām, tāpēc tās iekārtošanā jāparedz noteikti telpiskās kvalitātes faktori. Darbā analizēta tipveida apbūve Latvijā, interjera stili un to īpašības, interjera iekārtošanas nosacījumi un esošā situācija dzīvojamo istabu iekārtošanā. Tēmas aktualitāti apstiprina plašā mērogā veiktās iedzīvotāju aptaujas, kā arī tiek izvērtēta Latvijas dzīvojamo istabu noformēšanas specifika. Darbā ir izvirzīta hipotēze, kura pētījuma rezultātā ir apstiprinājusies. Darba mērķis ir apzināt dzīvojamo istabu nozīmi, specifiku mūsdienu interjerā un attiecīgi no darba mērķa tiek izstrādāti atbilstošie darba uzdevumi. Darba gaitā visi uzdevumi ir izpildīti un mērķis ir sasniegts. Maģistra darba tēmas aktualitāte ir atrodama mūsdienu interjera telpās, kur dzīvojamās istabas funkcija apvieno dažādas zonas un katra cilvēka intereses. Darba autors: Viktorija Rubļauskaite Maģistra darba tēma: Dzīvojamo istabu iekārtošanas specifika 21. gs. Latvijā Atslēgas vārdi: Interjera dizains, dzīvojamā istaba, ergonomika Maģistra darba pētnieciskā daļa: Kvantitatīvā pētījumu metode aptaujas anketu apkopošana un analīze, literatūras avotu analīze Kvalitatīvā pētījumu metode Rīgas dzīvojamo istabu apsekošana, novērošana Maģistra darba apjoms: 169 lpp. Attēlu skaits: 103 Tabulu skaits: 18 Literatūras avotu skaits: 107 Pielikumu skaits: 3 Darba saturs: 5 nodaļas, 33 apakšnodaļas Darba izmantojamība: Studenti, pasniedzēji, interesenti, un atsevišķas lietotāju grupas
Atslēgas vārdi Interjera dizains, dzīvojamā istaba, ergonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Interior design, living room, ergonomics
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2014 20:16:01