Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Hinazolīn-4(3H)-onu un 1,2,3-triazolu hibrīdsavienojumu sintēze un īpašības
Nosaukums angļu valodā Synthesis and properties of quinazolin-4(3H)-one and 1,2,3-triazole hybrid compounds
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., Daina Zicāne
Recenzents Dr. chem., Inta Strakova
Anotācija Bakalaura darbā ir apskatītas dažādas hinazolīn-4(3H)-onu ar heterociklisku aizvietotāju sānu ķēdē sintēzes metodes un šādu hibrīdsavienojumu īpašības. Literatūras apskatā apkopotā informācija ietver laika periodu no 1907. līdz 2013. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Reaxys, Wiley Online Library un Espacenet. Bakalaura darba ietvaros sintezēti un noraksturoti jauni hinazolīn-4(3H)-onu un 1,2,3-triazolu hibrīdsavienojumi un 2,3-diaizvietoti hinazolīnona atvasinājumi. Pētīta arī jauniegūto savienojumu antioksidantu aktivitāte. Kopumā iegūti 29 jauni savienojumi, kuru struktūras pilnībā pierādītas, lietojot KMR spektroskopiju, IS absorbcijas spektroskopiju, AIMS un elementanalīzi. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 64 lappuses. Darbs satur 27 shēmas, 9 attēlus, 3 tabulas un 1 formulu, tajā izmantoti 44 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi HINAZOLĪN-4(3H)-ONI, 1,2,3-TRIAZOLS, KLIK ĶĪMIJA, HINAZOLĪNONA C(2) MODIFICĒŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā QUINAZOLIN-4(3H)-ONE, 1,2,3-TRIAZOLE, CLICK CHEMISTRY, C(2) MODIFICATION OF QUINAZOLINONE
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2014 12:52:28