Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Biroja ēka ar noliktavu Ventspils ielā 50, Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Office building with warehouse on Ventspils street No. 50 in Riga"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Baiba Gaujēna
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas, kuras tēma ir ,,Piemērotāko biroja telpu logu platību noteikšana pasīvajā ēkā, un no inženierpojekta par tēmu ,,Biroja ēka ar noliktavu Ventspils ielā 50, Rīgā. 2010. gada maijā pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, kuras mērķis ir veicināt ēku un ēkas daļu energoefektivitāti. Diplomarba tēmas aktualitāte pamatota ar šīs direktīvas prasību izpildes nepieciešamību un mērķu sasniegšanu, kas šobrīd sagādā grūtības. Ņemot vērā minēto problēmu, diplomdarbā analizēta sakarība starp logu izmēriem, enerģijas patēriņu un apgaismojuma parametriem pasīvajā ēkā. Pētījuma rezultāi liecina par to, ka ir nepieciešams izvērtēt vairākus aspektus pirms tiek pieņemts lēmums par logu izmēriem un to novietojumu attiecībā pret debess pusēm. Inženierprojekta tēmas izvēle ir pamatota ar nepieciešamību mazināt darba vietu trūkumu valstī. Ņemot vērā ražošanas sektora ietekmi uz ekonomisko izaugsmi un stabilitāti, ir nepieciešams stimulēt ražošanas attīstību. Šādas noliktavu telpas plaši tiek izmantotas ne tikai ražošanas, bet arī kravu tranzīta sektorā. Inženierprojekta daļā tika tika projektēta biroja ēka ar noliktavu Ventspils ielā 50, Rīgā, kas paredzēta darbinieku darba vietas nodrošināšanas un preces uzglabāšanas vajadzībām. Ēkas galvenie nesošie elementi ir projektēti no tērauda konstrukcijām. Inženierprjektā ir raksturota ēkas arhitektūra, ēkai izvirzāmās funkcionālās un drošības prasības gan būvdarbu laikā, gan ēkas ekspluatācijas laikā. Projektā tika veikti kontrolaprēķini un dimensionēšana šādiem elementiem: pamatam, aprēķinot arī pamata sēšanās, kolonnai un kopnei, atsevišķi nosakot kolonnas un kopnes sajūguma mezglu stiprību. Inženierprojektā izstrādāta būvdarbu tehnoloģijas daļa, kurā raksturota darbu organizācija un veikti sekmīgai būvdarbu veikšanai nepieciešamie aprēķini, kā arī noteikti darba un vides aizsardzības pasākumi abilstoši normatīvajiem aktiem. Ēkas ekonomiskie rādītāji ir apkopoti inženierprojekta beigās esošajās tāmēs. Diplomdarba sējumā ir 192 lapas puses, ar 65 attēliem, 33 tabulām un 2 pielikumiem. Inženierdarba grafiskā daļa ir izstrādāta uz 8 A1 un 1 A0 formāta lapām.
Atslēgas vārdi pasīvā māja, biroja telpa, loga izmēra optimizācija, tērauda karkasa ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā passive house, office workplace, window s ize optimization, steel structure building
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2014 15:28:23