Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Ar Mn leģētas PLZT 8/65/35 elektrooptiskās keramikas novecošanās un atmiņas efektu izpēte
Nosaukums angļu valodā Investigation of ageing and memory effects in Mn doped PLZT 8/65/35 electrooptical ceramic
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.phys. Vilnis Dimza, Dr.hab.phys. Māris Knite
Recenzents Dr.sc.ing. Andris Šutka
Anotācija Maģistra darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums, izstrādāts latviešu valodā un sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem, literatūras saraksta, pielikumiem un pateicības. Bakalaura darba apjoms ir 68 lapas. Darbs satur 32 attēlus, 4 tabulas un 52 literatūras avotus. Maģistra darbā ir veikti PLZT 8/65/35 elektrooptiskās keramikas paraugu dielektriskie mērījumi. Darba uzdevums ir pētīt novecošanās un atmiņas efekta procesus elektrooptiskā PLZT 8/65/35 keramikā to leģējot ar dažādas koncentrācijas (0.01, 0.1, 0.3, 1.0, 3.0 sv.%) Mn piedevām. Darbs galvenokārt tika veikts LU Cietvielu fizikas institūtā (paraugu izgatavošana un sagatavošana eksperimentiem, dielektriskie mērījumi, XRD, SEM, RS, EPR) un RTU Tehniskās fizikas institūtā.
Atslēgas vārdi PLZT 8/65/35 + X sv.% Mn, relaksors, novecošanās efekts, atmiņas efekts
Atslēgas vārdi angļu valodā PLZT 8/65/35 + X wt.% Mn, relaxor, aging effect, memory effect
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2014 14:43:37