Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas tehnoloģija
Nosaukums Augstu apgriezienu frēzēšanas tehnoloģisko režīmu ietekme uz trīsdimensiju virsmas raupjuma parametriem.
Nosaukums angļu valodā High speed milling technological regimes impact to the 3D surface roughness parameters.
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs T.Torims
Recenzents Līpenītis J.
Anotācija Maģistra darbs Presformu materiālu augstu apgriezienu apstrādes tehnoloģisko parametru ietekme uz virsmas 3D raupjuma parametriem. RTU, Transporta un mašīnzinību fakultāte, Rīga, - 2014, 119lpp. Augstu apgriezienu apstrāde ir efektīva modernās apstrādes metode, ko plaši pielieto dažādu presformu materiālu apstrādē, lai palielinātu apstrādes efektivitāti, kvalitāti un precizitāti, vienlaikus samazinot apstrādes procesa ilgumu un izgatavošanas izmaksas. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt HSM apstrādes stratēģijas un apstrādājamā materiāla ietekmi uz 3D virsmas raupjuma parametriem, kā arī piedāvāt praktiskās rekomendācijas presformu ražotājiem, kādus tehnoloģiskos režīmus pielietojot, iegūt nepieciešamos virsmas raupjuma parametrus. Šis maģistra darbs satur 10 nodaļas ar informācijas analīzi par šādiem faktoriem: presformu materiālu tradicionālām apstrādes metodēm, augstu apgriezienu frēzēšanas (HSM) pamatprincipu izpēti, raupjuma parametru standartu apskati. Darba praktiskā daļa sastāv no materiālu paraugu apstrādes pielietojot HSM metodi un virsmas raupjuma mērīšanas, padeves lieluma, apstrādes stratēģijas, pārklājuma un apstrādes pielietotās stratēģijas ietekmes pētīšanas uz raksturojošākajiem virsmas 3D raupjuma parametriem.. Rezultātu apstrāde ir balstīta uz ANOVA daudzfaktoru analīzi, izvēloties vairāku grupu tehnoloģiskos parametrus (2 un vairāk) un pētot to ietekmi uz konkrētu raupjuma parametru. Šis maģistra darbs sniedz secinājumus un rekomendācijas par to, kuri tehnoloģiskie parametri visbūtiskāk ietekmē virsmas raupjumu. Maģistra darba apjoms ir 119 lappuses, tas satur 73 attēlus, 19 tabulas, 5 pielikumus un 25 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi HSM , 3D virsmas raupjums, ANOVA, augstu apgriezienu frēzēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā HSM - high speed milling, ANOVA, 3D surface roughness
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2014 13:40:35