Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Animācijas līdzekļi mācību vielas izstrādē
Nosaukums angļu valodā Animation Tools in Tutorials Development
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs N. Prokofjeva
Recenzents Olga Ļebedeva, Mg.sc.ing., RP SIA „Rīgas satiksme”, Elektronisko norēķinu un projektu daļas projektu
Anotācija Bakalaura darbs tika veltīts dažādu animācijas līdzekļu izpētei mācību vielas izveidē, kā arī demonstrēšanas prototipa veidošanai balstoties uz izpētītajiem risinājumiem. Galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: mācību vielas un tās veidu izpētei; animācijas līdzekļu un to risinājumu analīzei; prasību definēšanai tīmekļa sistēmas prototipam un tā projektējuma izstrādei; demonstrēšanas prototipa izveidei. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām un nobeiguma. Ievadā ir aprakstīta tēmas aktualitāte, kā arī formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā aprakstīti dažādi mācību līdzekļi, cilvēku mācīšanās stili, mācīšanās ar tehnoloģiju palīdzību. Kā arī piedāvāta informācija par animācijas vēsturi, klasifikāciju un animācijas līdzekļu (risinājumu) veidiem. Otrā nodaļa veltīta prototipa izstrādes posmiem, proti, prasību definēšanai (funkcionālās, nefunkcionālās prasības) un projektējuma izstrādei. Trešā nodaļa satur prototipa raksturojumu (ierobežojumus, auditorijas raksturojumu, vēlamās aparatūras prasības), kā arī detalizētu lietotāja instrukciju jeb ceļvedi, kas viegli uztveramā veidā apraksta visas tīmekļa sistēmas prototipa iespējas. Ceturtā nodaļa ietver izstrādātā prototipa pārbaudi, proti testēšanu, kā arī aptaujas organizēšanu. Darba pamattekstā ir 44 lappuses, 21 attēls, 5 tabulas, 39 bibliogrāfijas avoti un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi mācību viela, animācijas līdzekļi, animāciju risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā teaching aids, animation tools, animation solutions
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2014 13:33:57