Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums Atjaunojamo energoresursu izmantošana Nigērijas lauku apvidu attīstībai
Nosaukums angļu valodā Renewable Energy for Rural Development – the Nigerian Perspective
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Gatis Bažbauers
Recenzents
Anotācija Ajayi O.O., Atjaunojamo energoresursu izmantošana Nigērijas lauku apvidu attīstībai. Maģistra darbs / Ajayi O.O., Prof. Gatis Bažbauers, Andrejs Stepanovs - Rīga: Rīgas Tehnikā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Maģistra studiju programma Elektrotehnoloģiju datorvadība 2014. - 80 pp. Mūsdienu sabiedrības dzīve ir lielā mērā atkarīga no elektroenerģijas. Elektroenerģija ir enerģijas veids ar augstāko kvalitāti (ekserģiju) un tā ir vitāli nepieciešama ekonomiskai izaugsmei, nacionālai attīstībai un labklājības līmeņa pieaugumam. Maģistra darba mērķis ir noteikt iespējamos risinājumus, lai ievērojami palielinātu Nigērijas lauku apvidu elektroenerģijas piegādi, tās ražošnai lietojot valstī pieejamos atjaunojamos energoresursus. Uzdevumi, lai sasniegtu darba mērķi ir sekojoši: literatūras analīze, energosistēmas analīze, lietojot deterministisku ievades-izvades kompleksu energoapgādes sistēmu analīzes instrumentu EnergyPLAN, kurš ļauj modelēt atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas ar nepastāvīgu elektroenerģijas izstrādi stundu griezumā. Darbā ir izveidoti uz scenārijiem balstīti modeļi, kuros tiek paredzēti elektroavoti ar dažādām uzstādītām jaudām, un kuri lieto atjaunojamos energoresursus, tādu, kā saules un vēja enerģija, biomasa un hidroresursi. Darbā tiek veikti imitācijas aprēķini pie elektrotīkla pieslēgtai saules fotoelementu sistēmai dažādiem temperatūras un saules starojuma līmeņiem. Imitācijas aprēķiniem ir izveidots modelis MATLAB/Simulink vidē. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tas ietver ievadu, 4 nodaļas ar 32 apakšnodaļām, secinājumus, 12 tabulas, 51 attēlu, 18 vienādojumus un 37 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Atjaunojamo energoresursu izmantošana Nigērijas lauku apvidu attīstībai.
Atslēgas vārdi angļu valodā Renewable Energy for Rural Development-The Nigeria Perspective
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2014 11:31:15