Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Inovatīvie siltumizolācijas materiāli"; diplomprojekts "Biroja ēka Ventspilī"
Nosaukums angļu valodā "Innovative Thermal Insulating Materials"; Diploma Project "Office Building in Ventspils"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs P.Kara
Recenzents M.Vilnītis
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas “Inovatīvie siltumizolācijas materiāli” un no inženierprojekta „Biroja ēka, Gertrūdes ielā 30, Ventspilī”. Pētnieciskā daļa ietver divas daļas – literatūras apskatu un eksperimentālo daļu. Literatūras apskatā apskatīti populārākie un jaunākie siltumizolācijas materiāli, to būtiskākās īpašības un galvenie raksturlielumi – termiskā pretestība u.c. lielumi. Eksperimentālajā daļā izstrādāts dabisko šķiedru kompozītu siltumizolācijas materiāls, kas sastāv no sausa siena, ko izmanto lopbarībai vai iegūst, nopļaujot piemājas mauriņu, un pierādīts, ka materiāla īpašības un galvenie raksturlielumi spēj konkurēt ar sintētiskajiem materiāliem, tādējādi ļaujot to plaši pielietot mūsdienu būvniecībā, izmantojot vietējos un atjaunojamos dabas resursus. Inženierprojekta daļā projektēta biroja ēka Ģertrūdes ielā 30, Ventspilī. Par ēkas galvenajiem elementiem izvēlētas dzelzsbetona konstrukcijas. Projektā ir raksturota ēkas arhitektūra, teritorijas labiekārtojums, būvei izvirzāmās funkcionālās un drošības prasības, kā arī pasākumi drošības nodrošināšanai gan būvniecības, gan būves ekspluatācijas laikā. Projektā veikti kontrolaprēķini un dimensionēšana šādiem elementiem: starpstāvu pārsegumam, pārseguma sijām (galveno un palīgsiju), kolonnām un kolonnu pamatu pēdām. Ir izstrādāta būvdarbu tehnoloģijas daļa, kurā raksturota darbu organizācija un veikti būvdarbu veikšanai nepieciešamie aprēķini. Kā atsevišķas daļas projektā ir izvirzītas objekta ekonomisko rādītāju izvērtēšana un vides aizsardzības prasību apkopojums attiecīgajam objektam. Diplomprojekta sējumā ir 167 lapas, 36 tabulas un 63 attēli, 70 bibliogrāfijas avoti. Inženierprojekta grafiskā daļa ir izstrādāta uz 12 A1 izmēra lapām.
Atslēgas vārdi Inovatīvie siltumizolācijas materiāli
Atslēgas vārdi angļu valodā Innovative Thermal Insulating Materials
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2014 00:22:52