Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Betona piedevu ietekmes izpēte uz dzelzsbetona korozijizturību: karbonizācijas un hlorīdu penetrācijas ietekme"
Nosaukums angļu valodā "Influence of additives on reinforced concrete durability: effect of carbonation and chloride attack"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Videvuds Ārijs Lapsa
Anotācija Vieni no izplatītākiem dzelzsbetona konstrukciju korozijas veidiem ir karbonizācija un hlorīdu izraisīta korozija. Daudzos gadījumos, īpaši tiltu būvniecībā, šīs ietekmes darbojas kopīgi. Karbonizācija notiek ogļskābās gāzes difūzijas rezultātā, kas nepieciešamā daudzumā atrodas gaisā. Hlorīdi nokļūst betonā, pret ledus pārklāšanos sāls izmantošanas rezultātā vai ekspluatējot konstrukciju piejūras atmosfērā. Darba mērķis ir izpētīt karbonizācijas un hlorīdu korozijas mehānismus dzelzsbetona konstrukcijās, kā arī šo procesu kopēju iedarbību. Darba ietvaros ir pētītas trīs Latvijas tirgū pieejamas betona piedevas, kuras paredz dzelzsbetona konstrukciju aizsardzību pret korozijas ietekmi. Starp atlasītām piedevām ir sekojošas: Xypex Admix C-1000, Penetron Admix un mikrosilika. Tiek analizēta betona paraugu ar minētām piedevām uzvedība karbonizācijā, hlorīdu ietekmē un viņu kopējā iedarbībā. Karbonizācija tiek modelēta ar noslēgtu ar CO2 piesātināto vidi. Hlorīdu ietekme ir īstenota ar hlorīdu jonu migrācijas testu. Hlorīdu penetrācijas testam katram betona sastāvam tika izmantoti divi paraugi: karbonizēts un nekarbonizēts; tādējādi izpētot karbonizācijas ietekmi uz hlorīdu korozijas veidošanas uz izplatīšanas raksturu. Tiek veikti arī betona paraugu spiedes testi, lai noteiktu augstāk minētu piedevu ietekmi uz betona spiedes gala stiprību un veidotu betona ilgmūžības rādītāju, t.i., karbonizācijas un hlorīdu penetrācijas, un stiprības savstarpējo saistību. Balstoties uz pētījuma rezultātiem rekomendējama piedeva, kura nodrošinās betona pretkorozijas aizsardzību agresīvas vides ekspluatācijas apstākļos, ir mikrosilika. Xypex Admix C-1000 un Penetron Admix piedevu izmantošana nav ieteicama vidē ar augstu hlorīdu saturu. Maģistra darba apjoms ir 82 lapas. Darbs ietver 35 attēlus, 20 tabulas un 33 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi betons, korozija, piedeva, karbonzācija, hlorīdu penetrācija, mikrosilika, xypex, penetron
Atslēgas vārdi angļu valodā concrete, corrosion, additive, carbonation, chloride penetration, silica fume, xypex, penetron
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2014 18:39:08