Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Datu migrācija uz Oracle Siebel 8.2
Nosaukums angļu valodā Data Migration on Oracle Siebel 8.2
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs S. Kataļņikova
Recenzents Aleksejs Grocevs, Mg.sc.ing., SIA „Intrum Justitia Software Development Centre”, vadošais izstrādātā
Anotācija Bakalaura darba ietvaros ir pētīta datu migrācija un ar to saistītās problēmas, migrējot datus uz Oracle Siebel CRM 8.2 sistēmu. Bakalaura darbs sastāv no astoņām nodaļām. Teorētiskajā daļā tiek aplūkotas galvenie datu migrācijas jēdzieni un posmi, galvenās migrācijas stratēģijas un problēmas, ar kurām iespējams sastapties datu migrācijā, kā arī datu migrāciju tehnoloģijas un rīki, tiek veikts ieskats Oracle Siebel CRM 8.2 sistēmas uzbūvē un aprakstīti Siebel CRM 8.2 atbalstītie datu migrācijas risinājumi ar padziļinātu ieskatu Siebel EIM. Darba praktiskā daļa apraksta labo praksi datu migrācijai, izmantojot Siebel EIM, un datu migrācijas risinājumu uz Oracle Siebel CRM 8.2, izmantojot ETL rīku Talend Open Studio 5.4.1. Šis rīks tiek izmantots, lai veiktu datu transformācijas un automatizētu migrācijas procesu. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 71 lpp. Darbs satur 36 attēlus, 6 pielikumus un tajā izmantoti 20 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Datu migrācijas, Migrācijas stratēģijas, Problēmas datu migrācijā, Datu migrācijas tehnoloģijas, ETL
Atslēgas vārdi angļu valodā Data migration, Migration strategies, Problems in data migration, Data migration theologies, ETL, Or
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2014 17:16:39