Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Mikrodaļiņu iegūšana no apses koksnes pārstrādes blakus produkta, izmantojot zemas temperatūras skābes hidrolīzi, un to īpašības
Nosaukums angļu valodā Microparticles from aspen wood by-product, obtained by a low temperature acid hydrolysis, and their properties
Autors Jevgeņijs Jaunslavietis
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Jurijs Ozoliņš
Recenzents Dr.sc.ing., Māris Puķe
Anotācija Latvijā meža apsaimniekošanas un koksnes mehāniskās pārstrādes dēļ rodas ļoti liels daudzums dažādu koksnes blakus produktu. Šos blakus produktus pārsvarā izmanto kā kurināmo, neatrodot tiem racionālāku pielietojumu., bet tajā pašā laikā no tiem ir iespējams iegūt jaunus produktus ar pievienoto vērtību, veicot to pirmapstrādi ar sekojošu modificēšanu. Šīs darbs ir veltīts apses skaidu pirmapstrādei, izmantojot zemas temperatūras skābes hidrolīzi. Kā pētīšanas objekts tika izvēlēta apses koksnes skaida no koksnes pārstrādes uzņēmuma SIA 4 PLUS. Darba mērķis ir atrast optimālu skābes koncentrāciju zemas temperatūras skaidu hidrolīzē, lai samazinātu enerģijas patēriņu koksnes mikrodaļiņu iegūšanā, kā arī lai uzlabotu to īpašības. Šim mērķim tika veikti sekojoši pētījumi: izpētīta zemas temperatūras hidrolīzes sālsskābes koncentrācijas ietekme uz lignocelulozes noārdīšanas procesu, frakcionālo sastāvu; apraksturotas iegūtās mikrodaļiņas pēc īpatnējās virsmas, dzeta potenciāla, slapināšanas leņķa; aprēķināta enerģijas taupība mikrodaļiņu iegūšanas procesā hidrolizētās skaidas salīdzinot ar nehidrolizētām skaidām; tika pārbaudīta apses koksnes mikrodaļiņu izmantošanas iespēja kā pildviela polimēra kompozītmateriālā un kā smagu metālu sorbents ūdens attīrīšanā. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1983. līdz 2014. g.
Atslēgas vārdi apses skaidas, zemas temperatūras hidrolīze, enerģijas ekonomija, dzeta potenciāls, īpatnējā virsma
Atslēgas vārdi angļu valodā aspen sawdust, low-temperature hydrolysis, energy economy, zeta potential, specific surface
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2014 16:37:10