Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Enerģētiski pašpietiekama ēka"
Nosaukums angļu valodā "Self-sufficient in energy building"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Agris Kamenders
Recenzents
Anotācija Anotācija Maģistra darba Enerģētiski pašpietiekama ēka autors ir Jānis Kramens. Šis darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedrā studiju programmas Vides zinātne ietvaros. Dotā darba mērķis ir izpētīt un atrast funkcionāli un ekonomiski pamatotu tehnoloģisko risinājumu enerģētiski pašpietiekamas ēkas izveidei Latvijas klimatiskajos apstākļos, salīdzināt to no ekonomiskā un vides aspektiem. Darba uzdevums ir: Veikt literatūras izpēti ar mērķi rast labākās pieejamās tehnoloģijas mērķa sasniegšanai Apsekot un izanalizēt esošus objektus Veikt matemātiskā modeļa izstrādi tehnoloģiju izvēlei mērķa sasniegšanai Izvērtēt iegūtos rezultātus no ekonomiskā un vides viedokļa Izdarīt secinājumus Darbs sastāv no anotācijas, satura rādītāja, ievada un sešām galvenajām daļām: literatūras apskata, pieejamo tehnoloģiju, projekta īstenošanas iespēju analīzes Latvijā, aptaujas un līdzvērtīgu objektu apsekošanas apraksta, tehniski ekonomiskā pamatojuma un praktiskās aprēķina daļas. Kā arī darbs satur secinājumus un rekomendācijas, literatūras sarakstu un pielikumus. Darba pirmajās trīs daļās tiek apzināta pasaules pieredze un situācijas izpēte Latvijā, ceturtajā daļā tiek padziļināti izpētīts par projekta īstenošanas iespējām Latvijas apstākļos, piektajā un sestajā daļā tiek analizēts tehniski ekonomiskais modelis projekta īstenošanai, kā arī veikts aprēķins pilota projektam. Darba rezultātā tiek iegūts plašs pārskats par projekta īstenošanas tehniskajām un ekonomiskajām iespējām, tiek iegūts priekšstats par projekta iespējamo ietekmi uz vidi. izvēlei. Darbs sastāv no 97 lapaspusēm, darbā ir 8 tabulas, 38 attēli un ir izmantoti 80 literatūras avoti, darbam ir 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi pašpietiekama mājsaimniecība, autonomā energoapgāde, atajainojamie energoresursi, akumulācija
Atslēgas vārdi angļu valodā self sufficient energy building, acumulation, independent energy supply
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2014 14:41:36