Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Somijas un Zviedrijas AES pieejamības ietekme uz NordPool elektroenerģijas cenām un ģenerējošo jaudu pietiekamību"
Nosaukums angļu valodā "Influence of Swedish and Finish nuclear power plants availability on electricity prices and adequacy of generating capacity in Nordpool areas"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs O.Linkevičs
Recenzents
Anotācija SOMIJAS UN ZVIEDRIJAS AES PIEEJAMĪBAS IETEKME UZ NORD POOL ELEKTROENERĢIJAS CENĀM UN ĢENERĒJOŠO JAUDU PIETIEKAMĪBU Šajā maģistra darbā veikts novērtējums Somijas un Zviedrijas AES pieejamības ietekmei uz Nord Pool Spot elektroenerģijas cenām un ģenerējošo jaudu pietiekamību. Pirmā nodaļā aplūkota informācija par kodolreaktoru tehnoloģijas attīstības posmiem un nopietnākajām atomelektrostaciju avārijām, kas ietekmēja elektroenerģētikas attīstību pasaulē. Otrajā nodaļā izveidots ieskats par kodolenerģētikas stāvokli pasaulē un Eiropas Savienībā, kā arī izvērtēti statistikas dati par Somijas un Zviedrijas AES darbību. Balstoties uz ENTSO-E metodoloģiju, trešajā nodaļā sniegts īss ieskats par ģenerācijas jaudas struktūru Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs. Tālāk tiek aplūkoti Ziemeļvalstu reģiona iespējamie nākotnes ģenerējošās jaudas attīstības scenāriji, izveidota Somijas un Zviedrijas jaudas bilances struktūra un izvērtēta ģenerējošās jaudas pietiekamība. Ceturtajā nodaļā izvērtēti faktori, kas ietekmē elektroenerģijas cenu Nord Pool Spot biržā. Pētnieciskajā daļā izveidots daudzfaktoru regresijas modelis, ar kura palīdzību veikta cenu ietekmējošo faktoru statistikas analīze un, balstoties uz aprēķinu rezultātiem, izdarīti secinājumi par to nozīmīgumu. Darbs apjoms ir 83 lappuses, tas satur 12 tabulas, 28 attēlus un tajā ir atsauces uz 43 informācijas avotiem, 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi NordPoolSpot, elektroenerģijas tirgus, tirgus faktori, daudzfaktoru regresija,
Atslēgas vārdi angļu valodā NordPoolSpot, spot prices,
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2014 13:37:02