Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Vertikālās ass vēja turbīnas lāpstiņas formas optimizācija"
Nosaukums angļu valodā "Shape Optimization of Vertical Axis Wind Turbine Blade"
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Jānis Vība
Recenzents profesors Aleksandrs Januševskis
Anotācija Maģistra darba tēma ir "Vertikālās ass vēja turbīnas lāpstiņas formas optimizācija". Darba mērķis ir uzlabot jau esošas vertikālās ass vēja turbīnas efektivitāti, izmainot tās lāpstiņas formu, tādējādi iegūstot vēja turbīnas rotora lielāku rotācijas ātrumu pie maza vēja ātruma. Darbs sastāv no piecām pamata nodaļām: uzdevuma nostādne, literatūras analītisks apskats par vēja turbīnām, vēja slodzes novērtējums, aerodinamikas modelēšana, lāpstiņas formas optimizācija un vertikālās ass vēja turbīnas eksperimentālie novērojumi. Uzdevuma uzstādījumā īss apraksts par pētāmo objektu un definēts darba mērķis un izpildāmie uzdevumi. Literatūras apskatā tuvāk aplūkotas dažāda veida vēja turbīnas un kritēriji kā izvēlēties atbilstošāko. Tālākajā darba daļā modelēta vēja turbīnas lāpstiņa SolidWorks datorprogrammā, veikta aerodinamikas modelēšana, izstrādāta metodika lāpstiņas formas optimizēšanai un veikta divu parametru optimizācija, analizēta jau izgatavotās vēja turbīnas darbība un darba beigās izdarīti secinājumi. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 54 lpp. Darbs satur 37 attēlus, 8 tabulas un 4 pielikumus, izmantoti 30 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Vertikālās ass vēja turbīna, vēja enerģija, turbīnas lāpstiņa, formas optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Vertical Axis Wind Turbine, wind energy, turbine blade, shape optimization
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2014 11:49:51