Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Silīcija karbīds un tā ietekme uz betonu"
Nosaukums angļu valodā "Silicon carbide and its effect on concrete"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Viktors Mironovs
Recenzents Vjačeslavs Zemčenkovs
Anotācija Mūsdienās būvniecībā visizmantojamākais materiāls ir betons. Attīstoties tehnoloģijām, rodas nepieciešamība betonu pilnveidot un ar dažādu piedevu palīdzību uzlabot tā īpašības. Rūpniecībā un dažādās nozarēs ir nepieciešams betonu ekspluatēt lielā karstumā, tāpēc, lai tas būtu iespējams, betonam kā piedevu pievieno ugunsizturīgu materiālu - silīcija karbīdu. Darba mērķis ir izpētīt silīcija karbīda materiālu un tā ietekmi uz betonu. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi: teorētiskās literatūras apskate un analīze par silīcija karbīda materiālu; silīcija karbīdu saturošu un nesaturošu betona paraugu izveide; paraugu virsmas pārbaude ar mikroskopu Keyence VHX 2000; veikt cementa un piedevu hidratācijas analīzi; paraugus pārbaudīt uz spiedes stiprību; veikt rezultātu analīzi un izdarīt secinājumus. Ir vispasaules pieredze silīcija karbīdu izmantojot kā pildvielu betonam. Visbiežāk to kā ugunsnoturīgu materiālu izmanto augstas temperatūras krāsnīs pārklājuma veidā, bet kā abrazīvu materiālu to izmanto dažādu būvmateriālu, noturīgu pret berzi ražošanā un to plaši izmanto kā abrazīvu instrumentu dažādu materiālu apstrādē. Šajā darbā ir apskatīts silīcija karbīda materiāls, tā īpašības un kā būvmateriālu tehnoloģiskās izmantošanas iespējas gan pēc ķīmiskās sintēzes, gan atlikumu veidā. Darbs sastāv no literatūras apskata un analīzes, eksperimentālās daļas, secinājumiem un izmantojamā literatūras saraksta. Literatūras apskatā tiek apskatīts silīcija karbīda materiāls, tā īpašības, sīki aprakstīta tā iegūšanas tehnoloģija, izmantošana mūsdienās un kā pildviela betonam. Eksperimentālajā daļā tika veidoti silīcija karbīdu sauroši un nesaturoši betona paraugi. Betona paraugi tika veidoti no dažādām izejvielām: silīcija karbīda, cementa, cenosfērām, plastifikatora, ūdens un to kombinācijām. Šajā daļā tika aprakstīta visa eksperimenta gaita kā arī veikti iegūto sacietējušo paraugu raksturlielumu aprēķini, izmantojot tiešos mērījumu rezultātus un tie salīdzināti ar teorētiskajiem. Eksperimenta pētījumi tiek veikti, lai praktiski pārliecinātos par silīcija karbīda ietekmi uz betonu un salīdzinātu iegūtos rezultātus ar teorētiskajā daļā izpētīto informāciju. Veicot darbu ir nonākts pie secinājumiem: silīcija karbīds ir unikāls materiāls ar daudzām labām īpašībām, kuru var izmantot mūsdienu būvmateriālos; tika izveidoti 6 SiC saturoši sastāvi, no kuriem optimālākais bija, kurā SiC daudzums no sauso pildvielu masas sastādija 20%. eksperimenta rezultāti parādīja, ka silīcija karbīds labvēlīgi ietekmē betona īpašības un, ka to ir lietderīgi izmantot atlikumu veidā pēc pārstrādes kā piedevu betonam. Informācija ir balstīta uz literatūras avotu analīzes pētījumiem, kā arī zinātniskajām publikācijām interneta un citos resursos. Darba apjoms ir (80) lappuses, kas ietver (22) tabulas, (38) attēlus. Bibliogrāfiskais saraksts satur (51) avotu.
Atslēgas vārdi Silīcija karbīds, SiC, spiedes stiprība, mikroskopija
Atslēgas vārdi angļu valodā Silicon carbide, SiC, compressive strength, microscopy
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2014 18:55:06