Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Kredītiestādes un uzņēmējdarbības sadarbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Cooperation of Credit Institution and Entrepreneurship
Struktūrvienība 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts
Darba vadītājs J.Mežiels
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Kredītiestādes un uzņēmējsabiedrības sadarbības pilnveidošanas projekts. Darba mērķis ir pilnveidot kredītiestādes un maksātspējas problēmās nonākušas uzņēmējsabiedrības sadarbību tā, lai no kredītiestādes puses tā būtu ekonomiski pamatota, bet uzņēmējsabiedrībai sniegtu maksimāli lielu palīdzību maksātspējas uzlabošanas procesā. Diplomprojekta kopējais apjoms, neskaitot pielikumus un grafisko daļu, ir 78 lpp. Darbs sastāv no ievada, 5 pamatdaļām un 25 pielikumiem. Darbā izmantoti 17 literatūras un 30 interneta avoti. Darbs, ieskaitot grafisko daļu un pielikumus, sastāv no 46 attēliem un 61 tabulas. Analītiskajā daļā autors analizē kredītiestādes AS Swedbank darbību un risku kontroles sistēmu, kā arī AS Swedbank klientu uzņēmējsabiedrību SIA Euro-Auto. Analīzes rezultātā autors izdara secinājumus par abu uzņēmumu stāvokli un iespējamajām problēmām turpmākajā sadarbībā: AS Swedbank strādā pie risku mazināšanas savā kredītportfelī, taču SIA Euro-Auto ir augsta riska klients, kas jau ilgstoši strādā ar zaudējumiem. Analītiskās daļas kopējais apjoms ir 15 lpp. Pētījumu rezultātā autors izvirza 6 problēmas, kurām izstrādā atbildes/ieteikumus projekta aprēķinu daļā. Ir neskaidra klienta spēja segt savas saistības bankā, nav zināms, vai klients tuvākajā laikā bankrotēs, nav skaidrs, kādu maksātnespējas prognozēšanas modeli izmantot klienta bankrota prognozēšanai, nav zināmi iespējamie bankas zaudējumi klienta maksātnespējas scenārijā, nav zināms, kā bankas pieņemtie lēmumi iespaidos klienta atveseļošanos sanācijas scenārijā, kā arī nav skaidrs, kā un cik lielā mērā bankai atvieglot klienta saistību segšanas procesu. Projekta aprēķinu daļas apjoms ir 30 lpp. Darba gaitā izdarītos secinājumus un priekšlikumus autors apkopo projekta Secinājumu un priekšlikumu daļā. Priekšlikumi ir izstrādāti, lai kalpotu par pamatu kredītiestādes un uzņēmējsabiedrības savstarpējās sadarbības pilnveidošanai. Projekta tehnoloģiskajā daļā autors prognozē automobīļu pārdošanas nozares neto apgrozījuma pieaugumu 2014.gadā. Daļas kopējais apjoms ir 8 lpp. Darba un dabas aizsardzības daļā autors identificē un izstrādā preventīvu pasākumu kopumu riskiem, ar kādiem ikdienā saskaras AS Swedbank darbinieki. Daļas kopējais apjoms ir 6 lpp. Grafiskajā daļā izvietotās tabulas un attēli ir izvietoti uz 18 lpp. Pielikumā iekļautie materiāli ir izvietoti kopā uz 39 lpp.
Atslēgas vārdi Kredītiestādes un uzņēmējdarbības sadarbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Improving Cooperation of Credit Institution and Entrepreneurship
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2014 14:23:48