Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Biznesa modeļa izstrāde inovatīvam interjera risinājumu uzņēmumam"
Nosaukums angļu valodā "Development of Business Model for Innovative Interior Design Company"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Māris Millers
Recenzents doc.(prakt.),MBA, Modris Ozoliņš
Anotācija Kreišmane L. Biznesa modeļa izstrāde inovatīvam interjera risinājumu uzņēmumam: Maģistra darbs/ L.Kreišmane, M.Millers. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2014. 90 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 10 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu valodā, 19 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt biznesa modeli inovatīvam interjera risinājumu uzņēmumam. Darba teorētiskajā (pirmajā daļā), analizējot pieejamo literatūru, atlasīti instrumenti biznesa modeļa izstrādei un definētas stratēģiskās vadīšanas procesu pamatnostādnes, lai izstrādātu biznesa modeli inovatīvam interjera risinājumu uzņēmumam un definētu pamata elementus stratēģiskās vadības procesiem. Darba analītiskajā (otrajā daļā) veikta padziļinātāka izpēte faktoriem, kuri rada priekšnoteikumus sekmīga biznesa modeļa izveidei gan darbībām, ar kurām jāsaskarās interjera dizaina izstrādes un iekārtošanas procesā, gan nozares, konkurentu un pieprasījuma padziļinātāka analīze. Apkopojot iegūtos datus, veikta jaunizveidojamā uzņēmuma SWOT analīze, definēti pamata procesi, vajadzības un tirgū eksistējošie piedāvājumi, lai sagatavotu biznesa ideju, tās konkurētspējīgās priekšrocības un izstrādātu biznesa modeli. Darba noslēdzošajā (praktiskajā daļā), apkopojot iepriekšējās daļās analizēto, precīzi definēta biznesa ideja (produkts/pakalpojums), izstrādāts biznesa modelis un veikta detalizēta biznesa modeļa posmu analīze, kas pamatota arī ar finansiālu analīzi naudas plūsmas aprēķinu. Procesu nodrošināšanai, izveidots laika plāns - Ceļa karte tuvākajiem 2,5 gadiem un pasūtījuma procesu shēma. Maģistra darba nobeigumā, apkopojot iepriekšējās nodaļās aprakstīto un analizēto, izdarīti secinājumi par biznesa modeļa efektivitāti un sniegti priekšlikumi uzņēmuma turpmākai attīstībai.
Atslēgas vārdi biznesa modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā business model
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2014 12:02:02