Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Sagādes procesa pilnveide AS "Sadales tīkls"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Procurement Process in the "Sadales tīkls" JSC"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs M.sc.ing., MBA Oskars Priede
Recenzents Mg.oec., Guna Eglīte
Anotācija Kalniņa I. Sagādes procesa pilnveide AS Sadales tīkls: Maģistra darbs / I.Kalniņa, O. Priede. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 85 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 12 attēli un 18 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 13 avoti latviešu un 33 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt kritērijus sagādes procesa novērtēšanai un ieteikumus procesa pilnveidošanai, lai samazinātu patērēto laiku sagādes darbu veikšanai un izveidotu kontroles sistēmu par izdarītajiem darbiem. Pirmajā darba daļā apskatīta teorija par procesiem un procesu vadības principiem, aplūkoti vairāki procesu pilnveidošanas instrumenti kritisko darbības rādītāju (KPI key performance indicators) izmantošana, Lean, Kanban un Kaizen pielietošana, ierobežojumu teorijas principi un citas procesu pilnveides teorijas. Otrajā daļā ir aprakstīta AS Sadales tīkls darbība un rezultāti, kvalitātes politika, pētīts un novērots sagādes process, veikta tā analīze. Trešajā daļā piedāvāti risinājumi sagādes procesa mērījumu sistēmas izveidošanai un izstrādāti procesa pilnveides risinājumi, izmantojot ierobežojumu teorijas principus. Nozīmīgākie secinājumi ir tādi, ka daudzi sagādes procesa soļi tiek veikti manuāli, neizmantojot visas IT sistēmas iespējas, ir konstatēti trūkumi izmantotajā IT programmā, kas nesniedz pilnvērtīgu atbalstu procesa darbībām, sagādes process tiek vērtēts tikai pēc trīs ar krājumu apriti saistītiem rādītājiem, savukārt priekšlikumi izveidot pilnīgāku sagādes procesa mērījumu sistēmu, novērst manuālās darbības un citus ierebožojumus, izmantojot ierobežojumu teoriju, tādā veidā pilnveidojot sagādes procesu kopumā.
Atslēgas vārdi sagādes, process, pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā purchase, process, improvement
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2014 07:06:50