Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Novada domes darbības plānošanas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Improving Activity Planning of the Region Council"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Didenko
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta nosaukums „Novada domes darbības plānošanas pilnveidošanas projekts”. Domes pakalpojumu pilnveidošana uzlabos gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu un organizāciju ērtības. Diplomprojekta mērķis – izvērtēt Baldones novada domes administrācijas dokumentu uzskaites un aprites sistēmu un sniegt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Elektroniskās dokumentu vadības sistēmas ieviešana pašvaldībā galvenokārt nodrošinātu pašvaldības ienākošo un izejošo dokumentu un informācijas reģistrāciju un pārvaldību vienotā sistēmā, kā arī uzlabotu pašvaldības darbinieku darba efektivitāti un ļautu pašvaldībai ieekonomēt finanšu resursus. Savukārt efektīvi domes pakalpojumi nodrošina iedzīvotāju apmierinātību un atvieglo domes darbinieku darbu ikdienā. Diplomprojekta apjoms ir 80 lapas, kas ietver 19 tabulas un 67 attēlus. Diplomprojektam ir 4 pielikumi. Izmantoti 29 literatūras un citi informācijas avoti. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskās daļas ietvaros analizēti darbinieku aptaujas anketas rezultāti, kas ļauj konstatēt esošās domes dokumentu uzskaites un aprites sistēmas trūkumus un nepilnības. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti priekšlikumi, ar kuru palīdzību tiks risinātas domes darbības plānošanas problēmas saistībā ar dokumentu aprites sistēmu. Tehnoloģiskā daļā izveidota personāla uzskaites programma MS Access programmā. Darba un dabas aizsardzības daļā raksturota domes darba aizsardzības politika un darba vides raksturojums, veikta darba vides riska faktoru novērtēšana un izstrādāti darba vides uzlabošanas pasākumi. Grafiskā daļa satur diplomprojekta laikā izstrādātos attēlus un tabulas.
Atslēgas vārdi Personāla uzskaites sistēma, lietvedības uzskaites sistēma, kvalitātes vadība.
Atslēgas vārdi angļu valodā circulation system of documents
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2014 17:47:05