Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Bankas aktīvu un pasīvu vadīšanas optimizācijas izstrāde Matlab vidē
Nosaukums angļu valodā The Software Development in Matlab Environment of Asset and Liability Management
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs V. Ajevskis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Bankas aktīvu un pasīvu vadīšanas optimizācijas izstrāde Matlab vidē”. Tā autors ir Roberts Celmiņš, savukārt bakalaura darba vadītājs ir Viktors Ajevsksis, Dr. math., asoc. prof. Atbilstoši sākotnēji izvirzītajam darba mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem, teorētiskajā daļā tiek aplūkota bankas bilance, aktīvu un pasīvu pārvaldīšana bankā, kā arī statistika par aktīvu un pasīvu struktūru 2013. gada 3. ceturksnī Latvijā esošajās bankās. Savukārt darba otrajā daļā tiek aplūkoti vienādojumi ar kuru palīdzību tiek izveidoti divi aktīvu un pasīvu optimizēšanas modeļi ar dažādām bankas bilancēm un atšķirīgiem darbības veidiem. Kā arī izanalizētas impulsa reakcijas uz oficiālās procentu likmes un kapitāla pietiekamības prasības pārmaiņām izveidotajos modeļos. Bakalaura darba apjoms ir 51 lappuses, kas sastāv no 4 nodaļām, 4 tabulām, 15 attēliem, 39 formulām, 6 pielikumiem un izmantoti 14 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Bankas aktīvu un pasīvu vadīšana, Matlab, Dynare
Atslēgas vārdi angļu valodā Bank asset and liability management, Matlab, Dynare
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2014 13:14:36