Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa transports
Nosaukums Daugavpils kravu termināla darba tehnoloģijas pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of Work Technology of Daugavpils Cargo Terminal
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Jānis Eiduks
Recenzents Dr. sc.ing., RTU DZTi docents Mihails Gorobecs
Anotācija Diplomdarba autors: maģistrants Vitālijs Duļkevičs Diplomdarba tēma: “Daugavpils kravu terminālā darba tehnoloģijas pilnveidošana” Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., docents. J.Eiduks Diplomdarba mērķis: izpētīt Daugavpils kravu terminālā darba tehnoloģiskus procesus. Diplomdarbs satur: 78 lappuses, 6 tabulas, 20 attēlus, 4 pielikumus. Tēmas aktualitāte: Latvija atrodas ļoti izdevīgā vietā, kurā atrodas galvenie transporta maršruti, kas savieno vadošos pasaules tirgus. Latvija ir tranzītvalsts, kur pienākas aptuveni 90% kravu, kas tiek pārkrauti Latvijas ostas. Pārvadājumi tiek īstenoti ar dažādam transporta veidiem, kuri, no vienas puses, papildina viens otru, veicot kombinētus pārvadājumus, bet no otras puses, konkurē savā starpā. Visvairāk 85% no visām transportējamam kravām sastāda tranzīta pārvadājumi, kurus veic Latvijas Dzelzceļš. Latvijas dzelzceļa uzdevumi ir attīstīt kravu pārvadājumus ziemeļu – dienvidu virzienā, palielināt kravu caurvedes spēja Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridorā līdz 2030.gadam 80 miljoni t gadā. Uz 2014.g. caurvedes spēja 67 miljoni t gadā. Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams modernizēt staciju darba tehnoloģiju. Diplomdarbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veltīta VAS „Latvijas dzelzceļš” darbības analīzei, sākot ar īsu ieskatu Latvijas dzelzceļu tīkla attīstības vēsturē līdz pat mūsdienu sasniegumiem un attīstības perspektīvām. Darba otrajā nodaļā veikta SIA “LDZ CARGO” Daugavpils kravu terminālā darbības analīze. Darba trešajā nodaļā ir aprakstīts par Daugavpils kravu terminālā darba tehnoloģijas pilnveidošanas pasākumiem. Pētījuma metodes: salīdzināšanas metode un statistisko datu analīzes metode. Praktiskā darba nozīmība: Iegūtus rezultātus var izmantot Daugavpils kravu terminālā darba tehnoloģijas pilnveidošanai un vilcienu apstrādes spēju palielināšanai.
Atslēgas vārdi Kravu termināls, darba tehnoloģija, operatīva vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Cargo Terminal, work technology, operational management
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2014 09:19:52