Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums „Flash” platformas alternatīvo tehnoloģiju novērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Technological Alternatives to “Flash”
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Kampars
Recenzents Mg. sc. ing. Anastasija Solovjova
Anotācija Flash ir multimēdiju platforma, kas nodrošina tīmekļa lietotājiem pieejamu animatīvu un interaktīvu saturu. Tomēr, lai šo saturu apskatītu ir nepieciešams pārlūkprogrammā ieinstalēt Flash Player lietotni, kas šo saturu padara pārlūkprogrammai saprotamā valodā. Jaunā tīmekļa standarta HTML5 un tai saistīto tehnoloģiju ieviešana ļauj pārlūkprogrammām daļēji veikt to pašu ko Flash, padarot to aizstājamu. Bakalaura darba ietvaros tika izskatītas Flash un tās alternatīvo tehnoloģiju funkcionālās iespējas. Darba mērķis ir noskaidrot kādos gadījumos ir optimāli aizvietot Flash platformu ar kādu no jaunajām tehnoloģijām. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi: sagrupēt un aprakstīt Flash funkcionālās iespējas; balstoties uz šīm grupām, izvēlēties un aprakstīt alternatīvas tehnoloģijas Flash platformai; veikt tehnoloģiju salīdzināšanu; izdarīt secinājumus un ieteikumus, kādos gadījumos ir optimāli aizvietot Flash platformu ar kādu no jaunajām tehnoloģijām; demonstrēt ieteikumu pielietojamību ar praktiska piemēra palīdzību. Lai veiktu tehnoloģiju salīdzināšanu, tās tika salīdzinātas pēc četriem kritērijiem: veiktspējas jeb kadru skaita sekundē atkarība no animatīvu elementu skaita, multimediju ievaddatu apstrādes pārlūkprogrammu atbalsts, multimediju satura formātu pārlūkprogrammu atbalsts, tehnoloģiju palīgrīku atbalsts. Bakalaura darbā praktiskās daļas rezultātā tika izdarīti secinājumi un ieteikumi jauno tehnoloģiju bāzētu lietotņu izstrādei, un daži no tiem tika realizēti demonstrācijas piemērā. Balstoties uz darbā iegūtajiem salīdzināšanas rezultātiem, ir labāk izmantot jaunās tehnoloģijas pie maza vienlaicīgi animējamu elementu skaita, bet pie liela skaita effektīvāk izmantot Flash, kamēr jaunās tehnoloģijas vēl tiek attīstītas un pilnveidotas. Darba apjoms - 48 lpp., 5 tabulas, 47 attēli un 17 pielikumi.
Atslēgas vārdi Flash, HTML5, novērtējums, salīdzinājums, FPS, kadri, jaunās tehnoloģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Flash, HTML5, evaluation, comparison, FPS, frames, new technologies
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2014 23:46:43