Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Spiediena krituma optimizēšana mainīga ražīguma ventilācijas sistēmās"
Nosaukums angļu valodā "Pressure drop optimization in variable air volume ventilation systems"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Uldis Pelīte
Recenzents Anatolijs Borodiņecs
Anotācija ES Direktīva 2002/91/EC par Ēku energoefektivitāti nosaka,ka no 2020.gada 31.Decembra visām jaunbūvējamām ēkām jāatbilst gandrīz nulles enerģijas ēku (nZEB) prasībām. nZEB kategorijas sasniegšanai nepieciešamas efektīvas inženierkomunikācijas, lai ēka sasniegt zemu enerģijas patēriņu. Ventilācijas sistēmu ventilātori ir otri augstākie elektroenerģijas patērētāji starp visām ēku inženierkomunikāciju komponentēm, kas nozimē, ka ir svarīga alternatīvu zema spiediena gaisa sadales sistēmu izpēte. Šī darba galvenais mērķis bija analizēt mainīga ražīguma ventilācijas sistēmas fokusējoties uz sistēmas spiediena kritumu un enerģijas patēriņu sasniedzot augstu energoefektivitāti, daļējas noslodzes stabilitāti un optimalas sistēmas kontroles iespējas. Darba teorētiskajā daļā tika pētīti tādi jautājumi kā gaisa vadu dimensionēšanas metodes un trasējuma veidi, vārstu autoritāte, gaisa sadalītāju novietošana, ventilātoru vadīšana un beigu spiediena krituma dimensionēšanas principi. Pētnecības daļā galvenokārt uzmanība tika pievērsta beigu spiediena krituma ventilācijas sistēmas salīdzinājumam ar tradicionālu ventilācijas sistēmu. Salīdzinātas tika tādas pozīcijas kā gaisa sadales sistēmas izcenojums, daļējas noslodzes stabilitāte, komunikāciju izvietošanai nepieciešamā telpa un enerģijas patēriņš ventilātoros. Pētijuma gaitā tika noskaidrots, ka aizstājot tradicionālu nemainīga ražīguma ventilācijas sistēmu ar mainīgā ražīguma ventilācijas sistēmu ar gaisa sadales sistēmu dimensionātu pēc baigu spiediena krituma principiem iespējams samazināt enerģijas patēriņu ventilātoros līdz 80%. Šis bakalaura darbs satur: Literatūras apskats 21 lpp; Eksperimantālā daļa 14 lpp; Projekta daļa 6 lpp; Attēlu skaits 23; Tabulu skaits 12; Atsauču skaits 18; Pielikumi 5 (no kuriem 4 tehniskie rasējumi).
Atslēgas vārdi Ventilācija, gaisa sadales sistēmas, mainīga ražīguma ventilācijas sistēmas, energoefektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Ventilation, air distribution systems, variable air volume ventilation systems, energy-efficiency
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2014 20:37:31