Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas iespējamie finanšu risinājumi Tukuma novadā
Nosaukums angļu valodā Possible financial solutions of renovation for apartment buildings in the region of Tukums
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Stāmure
Recenzents Baiba Pļaviņa
Anotācija Diplomprojekta mērķis: izpētot un izvērtējot iespējamos daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijai pielietojamos finanšu avotus un instrumentus, noteikt labāko un izdevīgāko daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas finanšu risinājumu Tukuma novadā. Pētījuma mērķa sasniegšanai tika risināti šādi uzdevumi: izvērtēta daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas gaitu Kurzemes reģionā; apzināta apsaimniekotāju esošā pieredze un izanalizēts veicamo renovācijas darbu lietderīgums; apskatītas kreditēšanas iespējas ēku renovācijai; apkopoti un izpētī iespējamos finanšu risinājumus ēku renovācijai; piedāvāt efektīvāko finanšu risinājumu ēku renovācijai Tukuma novadā. Darba gaitā ir izvērtēta darba un dabas aizsardzības procesu organizēšana renovācijas darbos. Pamatojoties uz veikto pētījumu, izstrādāti secinājumi un priekšlikumi finanšu risinājumiem renovācijas darbos. Diplomprojekta analītiskajā daļā autors ir analizējis daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas gaitu Kurzemes reģionā un Tukuma novadā. Analītiskajā daļā izskatīts juridiski tiesiskais pamatojumu šādu darbu nepieciešamībai. Apskatīta ES un Latvijas politikas dokumentos definētie mērķi energoefektivitātes jomā. Pētījuma aprēķinu daļā autors ir atspoguļojis iespējamos finansēšanas avotus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai, kā arī šo finansēšanas avotu piemērotība ēku renovācijai. Šajā nodaļā tika izvērtēta atsevišķu renovācijas darbu ekonomiskais pamatojums un lietderīgums un tika izvērtēta situācija ar komunālo maksājumu parādniekiem. Tehnoloģiskajā daļā autors ir raksturojis daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Spartaka ielā 16A, Tukuma pilsētā, Smilšu ielā 48, Tukuma pilsētā un Ziedoņa ielā 7A, Tumes pagastā, Tukuma novadā un analizējis plānotos renovācijas darbus. Nodaļā tika izvērtēti četri ēku renovācijas finansēšanas modeļi, kā arī aprēķināta nepieciešamā finanšu plūsma daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku fasāžu renovācijai Tukuma pilsētā. Darba un dabas aizsardzības daļā pētījuma autors analizēja darba aizsardzības plāna nepieciešamību un tā sastāvdaļas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas darbos, kā arī vides riska faktorus veicot šos darbus.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu ēkas, renovācija, finanšu risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Apartment buildings, renovation, financial solitions
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2014 15:10:28