Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ražošanas procesa pilnveide SIA "Īve AG"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Manufacturing Process in the "Īve AG" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Vanags
Recenzents Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Anotācija Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, darba apjoms ir 86 lapas, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs ietver 9 tabulas, 18 grafiskos attēlus un 5 formulas. Izmantotajā literatūras un avotu sarakstā ietverti 12 avoti latviešu valodā un 20 avoti angļu valodā. Maģistra darbā izmantota speciālā literatūra, pētījumi, statistikas dati, likumdošana, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli un interneta resursi. Pirmajā darba daļā aplūkotas dažādu autoru nostādnes literatūrā par līdzsvaroto vadības karti, vērtību plūsmu attēlošanu, darba vietu izkārtojuma svarīgumu. Tika analizēta arī Lean Six Sigma teorija, Deminga 14 punktu nostādnes un to izmantošana darbā ar uzņēmuma cilvēkresursiem. Otrajā darba daļā pētīta uzņēmuma saimnieciskā darbība-analizēta vide un uzņēmuma finanšu rādītāji, kā arī aplūkota kokrūpniecības nozares informācija. Piemērotas teorētiskās nostādnes uzņēmuma datu pētīšanai. Ņemot vērā iegūtos datus, autore identificēja esošās ražošanas procesa problēmas un piedāvāja iespējamos pilnveides risinājumus. Trešajā darba daļā veikta pilnveides ieviešanas plāna izstrādāšana un ieviešana. Tika veidota pilnveide- darba vietu izkārtojuma plāna maiņa, noteikti iespējamie sarežģījumi pilnveides procesa ieviešanā. Praktiskajā daļā aprēķinātas arī teorētiskās izmaksas pilnveides ieviešanai, noteiktas veicamās darbības, kā arī turpmāk veicamie ražošanas procesa uzlabošanas mērķi apkopoti līdzsvarotajā vadības kartē, kur aplūkots cilvēkresursu faktors. Apkopojot analizēto informāciju, autore secināja, ka mainot darba vietu izkārtojumu var paaugstināt ražošanas procesa produktivitāti un iesaistot darbiniekus procesā, var gūt produkcijas kvalitātes paaugstināšanos.
Atslēgas vārdi ražošanas procesa pilnveide, darba vietas izkārtojums, produktivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā improvement of manufacturing process, work space layout, productivity
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2014 08:49:06