Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju grupēšana siltināšanas pasākumiem Rīgā
Nosaukums angļu valodā Classification of apartment building renovation processes in Riga
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Laimdota Šnīdere
Recenzents Baiba Pļaviņa
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma ir Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju grupēšana siltināšanas pasākumiem Rīgā. Diplomprojekta izstrādē ir izmantotas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai analizētu esošo tipveida dzīvojamo ēku stāvokli Rīgā. 20. gadsimta vidū un beigās celtās tipveida daudzdzīvokļu ēkas ir tās, kuras sastāda lielāko daļu Rīgas dzīvojamā fonda. Darbā tiek apskatītas ēku tehniskās īpašības un to raksturojums, tiek noteiktas vairākas ēku sērijas, kuras būtu vispiemērotākās energoefektīvai renovēšanai. Ēkas tiek atlasītas balstoties gan uz siltumietaupījuma aprēķiniem, gan vispārējiem tehniskajiem rādītājiem. Pēc aprēķinu analīzes tiek izteikti priekšlikumi ēku renovēšanas iespējām Rīgas mikrorajonos. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām: 1. Analītiskā daļa tiek raksturotas esošās tipveida ēku sērijas Rīgā, izvērtēts to tehniskais stāvoklis; 2. Projekta aprēķinu daļa tiek aprēķināti potenciālie siltumenerģijas ietaupījumi ēkām pēc to renovācijas, kā arī tiek noteikti galvenie priekšnosacījumi rentablai renovācijai; 3. Tehnoloģiskā daļa tiek atainota procesu gaita un to kopums, kurus nepieciešams veikt, lai panāktu ēkas renovāciju; 4. Darba un dabas aizsardzības daļa tiek apskatīti galvenie darba un dabas aizsardzības noteikumi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Darba izstrādē tiek izmantota gan profesionālā literatūra, gan dažādi elektroniskie informācijas avoti, kā arī darbs tiek balstīts uz Latvijas Republikas likumdošanu. No iegūtajiem un apkopotajiem rezultātiem tiek veikti secinājumi par iespējamām tipveida ēku renovācijas iespējām Rīgā un sniegta virkne priekšlikumu efektīvai renovācijas īstenošanai. No kopējiem darba rezultātiem var secināt, ka visizdevīgāk ir renovēt lielas ietilpībs un apjoma ēkas, kurām ir lieli un līdzeni ārējo virsmu laukumi. Diplomprojekta apjoms ir 66 lapaspuses un tajā ir iekļauti 18 attēli, 15 tabulas, un izmantoti 29 informācijas avoti, kas ilustrē un paskaidro darba saturu.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju grupēšana siltināšanas pasākumiem Rīgā
Atslēgas vārdi angļu valodā Classification of apartment building renovation processes in Riga
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2014 08:03:35