Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Pieņemšanas-nodošanas operācijas siltummezglu rekonstrukcijas gaitā"
Nosaukums angļu valodā "Handover operations in heating system reconstruction process"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Egīls Dzelzītis
Recenzents Pēteris Šipkovs
Anotācija Bakalaura darba tēma : Pieņemšanas-nodošanas operācijas siltummezglu rekonstrukcijas gaitā (Handover operations in heating system reconstruction process). Bakalaura darba mērķis : apkopot un analizēt pieņemšanas-nodošanas operācijas siltummezglu rekonstrukciju gaitā, Latvijas un ārvalstu likumdošanas prasības minētajā jomā. Aprakstītā darba mērķa realizēšanai, tiek izvirzīti šādi darba uzdevumi: 1. Pētīt pieņemšanas-nodošanas procesus, lai siltummezgls veiksmīgi tiktu nodots ekspluatācijā ; 2. Iepazīties ar likumdošanu par pieņemšanas-nodošanas operācijām Latvijā; 3. Analizēt esošo situāciju Latvijā un citās valstīs (Krievijā, ASV). Darbā sniegts pieņemšanas-nodošanas operāciju raksturojums, pētītas darbības, nepieciešamā dokumentācija, lai veiksmīgi nodotu sistēmu ekspluatācijā. Salīdzināta/ analizēta dokumentācija un procedūras dažādās valstīs. Tiek konstatēts, ka pieņemšanos-nodošanas operācijas nepieciešams izvēlēties un veikt īpaši uzmanīgi un teicamā kvalitātē, lai ekspluatācijā nerastos sarežģījumi. Darbs sastāv no 40 lapām, kurās iekļauta viena tabula, darbam pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Pieņemšanas-nodošanas operācijas siltummezglu rekonstrukcijas gaitā
Atslēgas vārdi angļu valodā Handover operations in heating system reconstruction process
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2014 11:19:24