Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Apdzīvotu vietu gazifikācija
Nosaukums angļu valodā Gas Supply of Inhabited Regions
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs I.Laube
Recenzents A.Broks
Anotācija Bakalaura darba teorētiskajā daļā veikts patstāvīgs pētījums par apdzīvotu vietu dabasgāzes apgādes sistēmas būvniecību un ar to saistītiem procesiem. Aprakstīti nosacījumi sadales sistēmas plānošanai apdzīvotas vietas gazifikācijai Jūrmalas pilsētas teritorijā. Bakalaura darba ietvaros veikta dabasgāzes fizikālo īpašību un raksturlielumu izpēte. Analizēta dabasgāzes apgādes un sadales sistēmas, apskatot gāzes regulēšanas stacijas (GRS) Sloka un gāzes regulēšanas punkta (GRP) -15 noslogojumu turpmākai apdzīvotu vietu gazifikācijai. Izpētīti sadales gāzesvadu un to komponentu projektēšanas nosacījumi, novērtējot pazemes un virszemes gāzesvadu, kā arī gāzes regulēšanas iekārtu izvietošanu. Lai nodrošinātu tehniski pamatotu gāzes apgādes sistēmu izbūvi, veikta gāzesvadu būvniecībā izmantojamo materiālu un tiem piemērojamo prasību un normatīvu izpēte. Kā arī analizēta gāzesvadu būvniecības procesa būvuzraudzība, apskatīti būvuzrauga pienākumi, tiesības un atbildība. Noteiktas prasības gāzesvadu un regulēšanas iekārtu pārbaudes pēc montāžas pabeigšanas un nodošana ekspluatācijā. Darbā veikta dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas tehniskās ekspluatācijas darbu un apjomu izpēte. Bakalaura darba projekta daļā veikts sadales gāzesvadu hidrauliskais aprēķins apdzīvotu vietu Bražciems un Priedaine gazifikācijai. Izvērtēta gāzes patēriņa zudumu samazināšanas iespēja veicot attālinātu monitoringu. Izstrādāts gāzes apgādes plānojums Bražciema un Priedaines gazifikācijai, sagatavots priekšlikums gāzes regulēšanas punkta rekonstrukcijai un izvērtēta iespējamā gāzesvada novietne. Bakalaura darba apjoms – 59 lpp., 12 attēli, 1 pielikums, 14 tabulas un grafiki. Darbā tika izmantoti 24 literatūras avoti. Projekta apjoms 6 lpp., 4 rasējumi.
Atslēgas vārdi Apdzīvotu vietu gazifikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Gas Supply of Inhabited Regions
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 23:15:34