Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Atsavinātā īpašuma vērtēšana, problēmas un risinājumi Saldus un Brocēnu novadā
Nosaukums angļu valodā Evaluation problems and possible solutions for an expropriated real property in Saldus and Broceni municipal territories
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Jānis Vanags
Anotācija Diplomprojekta Atsavinātā īpašuma vērtēšana, problēmas un risinājumi Saldus un Brocēnu novadā galvenais mērķis ir veikt nekustamā īpašuma novērtējumu, nosakot īpašuma tirgus vērtību, un salīdzināt ar atsavinātā īpašuma pārdošanas vērtību, nosakot vai atsavinātais īpašums tiek pārdots par cenu, kura atbilst pašreizējai nekustamā īpašuma tirgus situācijai. Diplomprojekta uzdevumi ir: veikt sociālekonomisko faktoru izpēti un analīzi, kuri ietekmējuši mājokļu atsavināšanu, iepazīties ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu un nosacījumiem, veikt Saldus un Brocēnu novada nekustamā īpašuma tirgus izpēti un analīzi, veikt individuālas dzīvojamās mājas vērtēšanu Saldus novadā, Saldū, īpašumam Līkā ielā 36, kā arī veikt novērtētā īpašuma salīdzināšanu ar līdzīgu īpašumu, kurš ticis atsavināts un tiek pārdots, izmantojot vērtības ietekmējošos korekcijas koeficientus. Diplomprojekts sastāv no analītiskās daļas, aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek sniegta informācija par Saldus un Brocēnu novada sociālekonomiskajiem faktoriem, kas ietekmē, kāpēc notiek nekustamā īpašuma atsavināšana, normatīvo aktu un definīcijas izpēte, kas saistīts ar īpašuma atsavināšanu, kā arī apskatītas nekustamo īpašumu vērtēšanas metodes, un Saldus un Brocēnu novada nekustamā īpašuma tirgus. Aprēķinu daļa ir veltīta dzīvojamās mājas vērtēšanai un tā salīdzināšanai ar atsavinātu īpašumu. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīts aprēķinu daļā veiktais vērtējuma process. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīti iekštelpu gaisa kvalitātes, mitruma un pelējuma veselības riski, preventīvie un korektīvie pasākumi. Darbs sastāv no četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Darba apjoms: 83 lpp., tajā ievietotas 15 tabulas, 40 attēli un pielikums.
Atslēgas vārdi Atsavinātā īpašuma vērtēšana, problēmas un risinājumi Saldus un Brocēnu novadā
Atslēgas vārdi angļu valodā Evaluation problems and possible solutions for an expropriated real property in Saldus and Broceni
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2014 16:35:50