Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Optimāls mikroklimats peldbaseinu telpās"
Nosaukums angļu valodā "optimal microclimate in indoor swimming pools"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Arturs Lešinskis
Recenzents Anatolijs Borodiņecs
Anotācija Bakalaura darbs Optimāls mikroklimats peldbaseinu telpās ir veltīts problēmu izpētei, kas saistās ar optimāla mikroklimata nodrošināšanu peldbaseinu telpās. Darba teorētiskajā daļā tiek analizētas un savā starpā salīdzinātas peldbaseinu mikroklimata ietekmējošo parametru normas, kā arī ūdens iztvaikošanas intensitātes un nepieciešamā āra gaisa daudzuma aprēķina metodes, kuras noteiktas pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 37, vācu baseinu projektēšanas vadlīnijām VDI 2089 un Amerikas Savienoto Valstu inženieru apvienības ASHRAE tehniskās literatūras un standartiem. Darbā tiek apskatīta arī optimāla gaisa sadale peldbaseinos, kas ir optimāla mikroklimata nodrošināšanas neatņemama sastāvdaļa. Darba praktiskajā daļā pieņemtam peldbaseinam ar vienādiem izejas datiem veikti un savā starpā salīdzināti ūdens iztvaikošanas intensitātes un iztvaikošanas siltuma zudumu aprēķini, balstoties uz teorētiskajā daļā apskatītajām ūdens iztvaikošanas intensitātes aprēķina metodēm. Darbā tiek analizēts, kā gaisa parametru izmaiņas ietekmē ūdens iztvaikošanas intensitāti un iztvaikošanas siltuma zudumus, un dots aprēķinu rezultātu salīdzinājums. Inženierprojekta daļā, balstoties uz bakalaura darbā iegūtajiem secinājumiem, tiek veikts atpūtas mājas publiskā peldbaseina ventilācijas sistēmas izstrādes projekts, kurā iekļauts sistēmas aerodinamiskais aprēķins un gaisa vadu trasējuma projektēšana. Bakalaura darbs ar projekta daļu sastāv no 86 lpp., 18 aprēķina formulām, 16 tabulām, 15 attēliem, 4 rasējumiem un 4 pielikumiem. Darbā izmantoti 22 literatūras avoti. Atsēgas vārdi: peldbaseins, optimāls mikroklimats, mikroklimata parametri, ūdens iztvaikošana, gaisa sadale.
Atslēgas vārdi peldbaseins, optimāls mikroklimats, mikroklimata parametri, ūdens iztvaikošana
Atslēgas vārdi angļu valodā indoor swimming pool, optimal microclimate, microclimate parameters, water evaporation
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 19:55:26