Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tendences un perspektīvas Latvijā
Nosaukums angļu valodā The administration and management of multi-apartment houses, trends and prospects in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Baiba Pļaviņa
Recenzents Ineta Geipele
Anotācija Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tendences un perspektīvas Latvijā, to īpatnības, kavējošos un veicinošos faktorus, un izteikt priekšlikumus apsaimniekošanas efektivitātes darba organizācijas uzlabošanai. Ievērojot identificētās problēmas, ir definēts mājokļu politikas mērķis un apakš mērķi, kā arī noteikti rīcības virzieni to sasniegšanai un rezultatīvie rādītāji. Maģistra darba tēma ir „ Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tendences un perspektīvas Latvijā ”. Maģistra darbs sastāv no trim pamat daļām. Darba pētījuma objekts daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tendences un perspektīvas Latvijā. Pētījuma priekšmets ir svarīgāko problēmu analīze un iespējamie to risināšanas veidi Pirmajā daļā tiek analizēta vispārējā dzīvojama fonda situācija, tiek atklāti identificēto problēmu ietekmējošie faktori. Autors izanalizē to darbības iespējas un draudus. Par cik Latvijā ir ierobežoti jaunbūvju resursi, padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām joprojām ir svarīga loma mājokļu sektorā. Tuvākajā laikā nebūs iespējams aizvietot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonu dzīvojamo platību ar jaunām dzīvojamām mājām. To nevar nodrošināt ne Latvijas būvniecības industrijas iespējas, ne arī iedzīvotāju finansiālie resursi. Tāpēc daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajoni turpinās veidot mājokļu fonda pamatu Latvijā arī turpmāk. Pētījumā tiek prognozētas iespējamās energoefektivitātes stāvokļa paaugstināšanas iespējas izplatītākajām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sērijām Latvijā. Papildus ekonomiskajiem un siltumtehniskajiem rādītājiem pētījumā tiek izskatīta daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas vīzija, motivācija un renovācijas atbalsta instrumenti. Otrajā daļā tiek risinātas analītiskajā daļā identificētas problēmas, ņemot vēra teorētiskajā daļā izklāstītos teorētiskos aspektus. Noteikti ietekmējamie faktori un riski. Trešajā praktiskajā daļā autors izteic priekšlikumus. Maģistra darba galvenie rezultāti: izpētīt Latvijas nekustamā īpašuma tirgu, noteikt būtiskākās īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas īpatnības, tendences un perspektīvas. Darba noslēgumā autore sniedz secinājumus un priekšlikumus dzīvojamo māju pārvaldīšanas darba uzlabošanai. Maģistra darbā izmantotie materiāli: vispārējā un specializētā literatūra, elektroniskie resursi, mācību materiāli, statistikas dati, Latvijas Republikas likumi. Annotation
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tendences un perspektīvas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā he administration and management of multi-apartment houses, trends and prospects in Latvia
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 16:04:13