Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Spiediena zudumi ūdens sadales sistēmās"
Nosaukums angļu valodā "Head losses in water distribution systems"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Gints Jaudzems
Recenzents Boriss Gjunsburgs
Anotācija Par bakalaura darba “Spiediena zudumi ūdens sadales sistēmās’’ mērķi tika izvirzīts – lineāro un vietējo spiediena zudumu aprēķina metožu un to praktiskā pielietojuma izpēte. Bakalaura darbā veikts lineāro spiediena zudumu aprēķina metožu salīdzinājums, vietējo spiediena zudumu aprēķins ar ekvivalenta cauruļvada garuma metodi, kā arī vietējo spiediena zudumu ietekmes un aprēķina nepieciešamības novērtējums. Darba saturu veido piecas galvenās pamatnodaļas: lineārie spiediena zudumi, lineāro spiediena zudumu aprēķina metožu salīdzinājums, vietējie spiediena zudumi, vietējo spiediena zudumu izteikšana ar ekvivalentu cauruļvadu garumu un ūdens sadales sistēmas. Aprakstītas un salīdzinātas tika uz fizikas likumiem balstītā Darcy-Weisbach lineāro spiediena zudumu aprēķināšanas metode un uz eksperimentāliem datiem balstītās Hazen-Williams un Manning metodes. Salīdzināšanai izvēlētas divas 1 m garas PVC caurules ar iekšējiem diametriem 57 mm un 81.4 mm turbulentā plūsmā pie noteiktām Reinoldsa skaitļa vērtībām, absolūto raupjumu 0.05 mm un koeficientiem: C=130 (Hazen-Williams aprēķinam) un n=0.009 (Manning vienādojumam). Aprēķinātās lineāro spiediena zudumu vērtības apkopotas tabulā un attēlotas grafiski. Apskatīti vietējo spiediena zudumu veidi un to vispārināts aprēķins, aprakstīta ekvivalenta cauruļvada garuma metode. Noteiktas ekvivalentas cauruļvada garuma vērtības straujam paplašinājumam, straujam sašaurinājumam, 900 un 450 līkumiem, pretvārstam un aizbīdnim pie vairākiem cauruļvadu diametriem (DN25-DN200). Aprēķinātās ekvivalentā cauruļvada garuma vērtības apkopotas tabulā. Secināts, ka lineāro spiediena zudumu noteikšanai vispiemērotākā ir Darcy-Weisbach aprēķina metode, jo aprēķina parametri ir fiziski nosakāmi, ka vietējos spiediena zudumus ērti iespējams aprēķināt, tos izsakot ar ekvivalentu cauruļavadu garumu, kā arī vietējie spiediena zudumi jānosaka, ja ar tiem izteiktais ekvivalentais cauruļvada garums lielāks par 5% no reālā cauruļvada garuma. Bakalaura darba apjoms – 49 lpp. Izmantoto literatūras avotu skaits – 28. Inženierprojekts pielikumā. Projekts satur paskaidrojuma rakstu un 4 rasējuma lapas.
Atslēgas vārdi spiediena zudumi; ūdens sadales sistēmas; ekvivalents cauruļvada garums
Atslēgas vārdi angļu valodā head losses; water distribution systems; equivalent lenght of pipe
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 14:38:06