Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts "
Nosaukums angļu valodā "Project for Increasing Profit of the Trading Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Karina Marinska
Recenzents Dr.oec.,doc. I.Andersone
Anotācija Dotā diplomprojekta tēma: Tirdzniecības uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts. Diplomprojektā tiek aplūkotas uzņēmuma peļņas palielināšanas iespējas.Darbs sastāv no piecām daļām analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļām. Analītiskajā daļā ir veikta uzņēmuma darbības rezultātu analīze: uzņēmuma raksturojums; iekšējas un ārējas vides analīzes nozares raksturojums, izmantojot M.Portera piecu spēka modeli, SVID analīze, normatīvo aktu ietekme; uzņēmuma darbības finansu analīze; uzņēmuma izmaksu analīze. Daļas beigās autors noteica uzņēmuma darbības nepilnības un problēmas, un izstrādāja priekšlikumus situācijas uzlabošanai.Projektā aprēķinu daļā tika aplūkoti trīs piedāvātie projekti pelnītspējas rādītāju uzlabošanai: izmaksu samazināšanas plāns; darbības apjoma palielināšana; horizontālās stratēģijas īstenošanas iespējas.Tehnoloģiskā daļā autors novērtēja jaunu datu uzglabāšanas programmu, pamatojoties uz programmas datiem, tika veikta datu aproksimācija un prognozēšana.Darba un dabas aizsardzības daļā izvērtēta uzņēmuma darba aizsardzības sistēma, veikta darba vides risku novērtēšana un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns.Grafiskajā daļā ir ievietoti darba gaitā patstāvīgi iegūtie rezultāti, kuri attēloti grafikos, attēlos un tabulās.Diplomprojektā ir 71 lappuse, kuras ietver - 16 tabulas, 24 attēlus un 14 formulas. Diplomprojekta rezultāti - izstrādāti trīs projekti uzņēmuma pelnītspējas rādītāju uzlabošanai.Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Increasing Profit of the Trading Company
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 13:06:05