Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tranzīta kravu pārvadājumu attīstības tendences”
Nosaukums angļu valodā “Tendencies of Transit Cargo Traffic Development”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Gulbis RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Maģistra darbs ir izstrādāts par tēmu „Tranzīta kravu pārvadājumu attīstības tendences”. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām, kas ietver sevī apakšnodaļas ar plašāku jautājumu izklāstu tajās. Maģistra darba pirmajā daļā tiek analizēts tranzīta jēdziens, tranzīta vispārējie noteikumi Latvijā un tranzīta kravu transportēšanas optimālās metodes, kas palīdzētu izprast, kādas ir tranzīta funkcijas, ierobežojumi un pārvadātāja pienākumi pārvadājot tranzīta kravu. Darba otrajā daļā tiek raksturoti, pētīti un analizēti tranzīta kravu pārvadāšana pa galvenajiem transportēšanas veidiem. Analizēta ceļu infrastruktūras attīstība, apskatītas lielākās tranzītvalstis un Latvijas nākotnes iespējas iekļauties loģistikas ķēdē konteineru pārvadājumos. Daļas nobeigumā doti galvenie tranzīta kravu bremzējošie, negatīvie faktori, kas negatīvi iespaido uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas. Darba trešajā daļā doti ieskati tranzīta kravu nākotnes pārvadājumos un tranzīta kravu transportēšanas problēmu risinājumi kā nākotnes attīstības tendences. Darba ceturtajā daļā tiek izpētīta tranzīta maršrutu attīstības tendences. Darba gaitā ir apkopoti secinājumi un sniegti priekšlikumi tranzītu kravu pārvadājumu attīstības tendencēm Latvijā. Darbam izvirzītais mērķis ir sniegt risinājumus tranzīta kravu pārvadājumu attīstības tendencēm Latvijā. Maģistra darba apjoms ir 81 lpp., tai skaitā 14 tabulas, 16 attēli.
Atslēgas vārdi Tranzīts, pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Trasnsit, transportation
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 11:41:00