Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Fluorapatīta un fluorhidroksilapatīta sintēze
Nosaukums angļu valodā Synthesis of fluorapatite and fluorhydroxyapatite
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.ing., Vita Zālīte
Recenzents Dr.med., Ilze Šalma
Anotācija Bakalaura darba literatūras apskatā apkopota informācija par HAp, FHAp un FAp sintēzes metodēm, aprakstot izejvielu sagatavošanas procesu, sintēzes apstākļus un nepieciešamo aprīkojumu. Eksperimentālajā daļā sintezēti FHAp un FAp un analizēta to ķīmiskā struktūra, morfoloģija, kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs, izmantojot FT-IS spektroskopiju, SEM, EDS un UV-VIS. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes (ScienceDirect, Springerlink), un interneta resursi. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodā, kas izdoti no 1973. līdz 2013. g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 51 lpp., 29 attēlus, 13 tabulas, darbā izmantoti 67 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi FLUORS, FLUORAPATĪTS, FLUORHIDROKSILAPATĪS, HIDROKSILAPATĪTS, SINTĒZE.
Atslēgas vārdi angļu valodā FLUOR, FLUORAPATITE, FLUORHYDROXYAPATITE, FLUORINATED HYDROXYAPATITE, SYNTHESIS.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 10:04:25