Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Neatbilstošu produktu vadības pilnveide SIA "Rochling Automotive Milzkalne"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Non-conforming Product Management in the "Rochling Automotive Milzkalne" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Maira Sapata
Anotācija Stefanovska K. Neatbilstošu produktu vadības pilnveide uzņēmumā SIA Rochling Automotive Milzkalne: Bakalaura darbs / K. Stefanovska, J. Pildavs. Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 57 lpp. Bakalaura darbs rakstīt latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 11 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 18 angļu un 2 vācu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt neatbilstoša produkta rašanās iemeslus un apjomu SIA Rochling Automotive Milzkalne, lai izstrādātu priekšlikumus efektīvai neatbilstoša produkta vadībai. Izmantojot kvalitātes vadības instrumentus, pilnveidot autobūves uzņēmuma sniegumu, lai mazinātu neatbilstošu produktu un ražošanas procesu rezultātā radītās izmaksas. Teorētiskajā daļā ir apskatīta un analizētā kvalitātes vadība autobūves nozarē, tās saistošā standarta LVS ISO/TS 16949:2012 prasības, neatbilstošu produktu vadība un Six Sigma rīki autobūves uzņēmuma darbības pilnveidei. Analītiskajā daļā tika aprakstīts un analizēts: uzņēmums, kurā tika pētīta darbības vide un pamatprocesi, noteikts produkts VW 360 4 durvju paneļi to ražošanas apraksts, analizēta šī produkta neatbilstību vadība un neatbilstību rašanās cēloņi. Datu analīzei tika izmantota Pareto diagramma, Išikavas diagramma un kontrolgrafiki. Praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi un procedūras rīcībai ar trīs biežāk novērojamajām neatbilstībām VW 360 4 durvju paneļu ražošanā un novērtētas šo uzlabojumu izmaksas un ieguvumi. Nozīmīgākie secinājumi: starp 3 visbiežākajām neatbilstībām, kas tika konstatētas produktam uzņēmuma iekšienē līmes smērējumiem un preses bojājumiem bija arī neatbilstoši uzklātu piegrieztņu defekti, par kuriem uzņēmums iepriekš ir saņēmis sūdzību no klienta. Kamēr līmes smērējumu un preses bojājumu neatbilstību vadības pilnveidei nepieciešams palielināts dokumentācijas apjomu projektu uzturēšanas laikā, neatbilstoši ieklātu piegrieztņu vadības projektā būtiskas izmaksas rodas tikai projekta ieviešanas stadijā. Autore secina, ka piegrieztņu ieklāšanas šablonu ieviešanai ražošanas procesā ir vairāk ieguvumu kā zaudējumu. Nozīmīgākie priekšlikumi: lai izvairītos no neatbilstībām piegrieztņu ieklāšanas procesā, autore piedāvā pilnveidot problēmvietas kontroli, ieviešot piegrieztnes ieklāšanas kontroli ar šablona palīdzību. Šāds šablons, nodrošinātu preventīvu 100% piegrieztnes ieklāšanas neatbilstību kontroli un nodrošinātu iepriekšējos procesa soļos nepamanītu piegrieztņu formas neatbilstību atklāšanu.
Atslēgas vārdi kvalitāte, neatbilstības, neatbilstošs produkts, autobūve
Atslēgas vārdi angļu valodā quality, non-conformance,non-conforming product, automotive
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 16:31:54