Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Asimetrijas analīze simetriskajās pārraides līnijās
Nosaukums angļu valodā Analysis of Symmetrical Transmission Lines Asymmetry
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs J.Poriņš
Recenzents V.Bobrovs
Anotācija Bakalaura darbs Asimetrijas analīze simetriskās pārraides līnijās ir izstrādāts ar nolūku izvērtēt asimetrijas ietekmi uz simetrisko kabeļu pārraides parametriem, veidojot iekštelpas sakaru tīklus. Darbā tiek novērtēta simetrisko kabeļu uzbūve un ir definēti to primārie un sekundārie parametri. Turklāt tiek izpētīti ražotāju definētie kabeļu pārraides parametri, kurus ir nepieciešams ievērot, kabeļa instalācijas un ekspluatācijas laikā. Darbā ir definēts kabeļu asimetrijas jēdziens un tās rašanās cēloņi. Priekš kabeļu primāro, sekundāro un savstarpējas ietekmes parametru novērtēšanas ir veikti teorētiskie aprēķini, kas parāda šo parametru atkarību no kabeļa darba frekvences. Lai novērtētu asimetrijas ietekmi uz simetrisko kabeļu primāriem parametriem, tika izstrādāta metode šo parametru mērīšanai un iegūto rezultātu analīzei. Modelējot kabeļa primāro parametru izmaiņas, reālo bojājumu gadījumā, eksperimenta ietvaros, virknes slēgumā tika secīgi ieslēgti 20, 51 un 100 rezistori, ar kuru palīdzību tika izveidota mākslīgā omiskā asimetrija. Lai izveidot mākslīgu kapacitātes asimetriju, tika izmantoti kondensatori ar nominālu 0.015F, 0.1F un 2.2nF, kuri tika ieslēgti paralēli starp kabeļa pāra dzīslām. Pieslēdzot izveidotai shēmai AOIP EASYLAN kabeļu testeri, tika veikti kabeļa vājinājuma, pārejas vājinājuma tuvajā galā, pārejas vājinājuma un šķērsrunas attiecības, ekvivalentā līmeņa pārejas vājinājuma tālajā galā un atstarotā signāla līmeņa mērījumi atkarībā no frekvences un mākslīgi izveidotās asimetrijas nomināla. Darba ietvaros tiek analizēta asimetrijas ietekme uz CAT5e, CAT6 un CAT7 kabeļu kategorijām, kā arī iegūto parametru novērtējums un salīdzinājums. Daļa no šī pētījuma tika prezentēta 55. RTU Zinātniskā un Tehniskā konferencē. Bakalaura darbs sastāv no 81 lapaspuses Tas satur 62 attēlus, 13 tabulas, 41 formulu,14 pielikumus un 35 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi asimetrija, vara kabeļi, kapacitātes asimetrija, omiskā asimetrija, NEXT, FEXT, ACR
Atslēgas vārdi angļu valodā asymmetry, copper cable, capacitance asymmetry, ohmic asymmetry, NEXT, FEXT, ACR
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 00:51:43