Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Zāļu lieltirgotavas finansēšana ar sākotnējā publiskā piedāvājuma starpniecību Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Drug Wholesalers Financing through an Initial Public Offering in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs N.Lāce
Recenzents pētn.,Dr.oec. J.Titko
Anotācija Maģistra darba tēma ir Zāļu lieltirgotavas finansēšana ar sākotnējā publiskā piedāvājuma starpniecību Latvijā. Uzņēmuma lēmums kļūt par publisku sabiedrību un veikt akciju emisijas sākotnējo publisko piedāvājumu tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem uzņēmuma dzīves cikliem, jo nopietni ietekmē uzņēmuma īpašnieku struktūru, kapitāla struktūru un uzņēmējdarbības apjomus. Maģistra darbā autore veic Zāļu lieltirgotavas darbības finanšu datu analīzi, uz ko balstoties tiek izvērtētas lieltirgotavas papildu kapitāla piesaistīšanas iespējas, veicot sākotnējo publisko piedāvājumu, un ar kādiem riska faktoriem nāksies sastapties uzņēmumam, lai piesaistītu kapitālu ar sākotnējo publisko piedāvājumu. Maģistra darba objekts ir Zāļu lieltirgotava; priekšmets - finansēšana ar sākotnējo publisko piedāvājumu. Maģistra darba mērķis ir izpētīt sākotnējā publiskā piedāvājuma būtību, un faktorus, kas ietekmē uzņēmumu lēmumu pieņemšanu par sākotnējā publiskā piedāvājuma veikšanu, kā arī izvērtēt Zāļu lieltirgotavas papildus kapitāla piesaistīšanas iespējas, veicot sākotnējo publisko piedāvājumu Latvijas vērtspapīru tirgū. Darba analītiskajā daļā autore raksturoja sākotnējā publiskā piedāvājuma definīciju un Latvijas kapitāla tirgu. Tika pētīts NASDAQ OMX Baltija vērtspapīru tirgus darbības raksturojums kapitāla piesaistē un izskatīta kaimiņvalstu pieredze sākotnējā publiskā piedāvājuma veikšanā. Teorētiskajā daļā autore pētīja sākotnējā publiskā piedāvājuma reglamentējošos tiesiskos aktus Latvijā, procesu, ar kādām grūtībām uzņēmumam jāsaskaras pirms piedāvājuma veikšanas, veikšanas laikā un pēc akciju emisijas publiskajā vērtspapīru tirgū. Papildus tam, veica pētījumu par faktoriem, kas ietekmē uzņēmuma vēlmi uzsākt sākotnējo publisko akciju emisiju un kādiem kritērijiem investori pievērš vislielāko vērtību, lai izvērtētu, vai ir vērts mēģināt iegādāties konkrētā uzņēmuma, kurš iepriekš nav kotējies vērtspapīru tirgū, akcijas un daļas beigās tika sastādīts šo faktoru modelis. Maģistra darba Zinātniski praktiskajā daļā tika raksturota Zāļu lieltirgotavas nozares specifika, analizēts lieltirgotavas finansiālais stāvoklis un tā atbilstība faktoru modelim, kā arī ar saimniecisko darbību saistītie riski un finanšu datu stabilitātes novērtējums balstoties uz pētījuma datiem, autore secināja, ka Zāļu lieltirgotavai ir potenciāls piesaistīt investorus, kuri vēlētos iegādāties uzņēmuma akcijas. Darba noslēgumā tika izveidots akciju emisijas kopsavilkums. Maģistra darba zinātniskās novitātes elementi: veikts sākotnējā publiskā piedāvājuma lēmuma pieņemšanas svarīgāko faktoru izvērtējums un izveidots faktoru modelis, pēc kura novērtēt uzņēmuma atbilstību sākotnējā publiskā piedāvājuma veikšanai; veikts zāļu lieltirgotavas finanšu rezultātu ticamības un ilgtspējīgas darbības nodrošināšanas faktoru izvērtējums, un sniegti ieteikumi korporatīvās pārvaldības sistēmas uzlabošanai. Darba praktiskā vērtība - autores izstrādātais faktoru modelis, pēc kura vadoties, uzņēmumi, kuri apsvērs iespēju piesaistīt finansējumu ar sākotnējā publiskā piedāvājuma veikšanu, vadība varēs izvērtēt uzņēmuma iespējas uzsākt sākotnējā publiskā piedāvājuma procesu. Maģistra darba apjoms ir 98 lpp. Tas satur 24 attēlus un 14 tabulas. Tika izmantoti 76 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Sākotnējais publiskais piedāvājums, akcijas, finansēšana, zāļu lieltirgotava, vērtspapīru tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā Initial Public offering, shares, financing, drug wholesaler, stock market
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2014 08:23:14