Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Ludzas centralizētās siltumapgādes sistēmas (CSS) siltuma avota ar dūmgāzu kondensatoru enerģētiskā un ekserģētiskā analīze"
Nosaukums angļu valodā "Exergy and energy analysis of a district heating boiler house with flue gas condensor in Ludza"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs I.Veidenbergs
Recenzents
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Ludzas centralizētās siltumapgādes sistēmas (CSS) siltuma avota ar dūmgāzu kondensatoru enerģētiskā un ekserģētiskā analīze, tā autore ir Margrieta Pastare. Darbs ir aktuāls, jo Latvijā līdz šim ekserģijas analīzes metode katlu mājas darbības efektivitātes novērtēšanai netiek plaši pielietota. Turklāt nav izstrādāti atbilstoši precīzi algoritmi tās veikšanai, kaut gan ekserģijas un entalpijas analīze minēta pie labākajiem pieejamajiem paņēmieniem iekārtu energoefektivitātes aspektu un enerģijas taupīšanas iespēju noteikšanai. Darbā tiek īpaši izvērtēts dūmgāzu kondensatora devums katlu mājas kopējās ekserģijas un enerģijas plūsmās. Tiek izvirzīta hipotēze, ka tā atgūtā siltuma ekserģija ir lielāka nekā kondensatora darbināšanai patērētais elektroenerģijas ekserģijas apjoms. Darba galvenais mērķis ir veikt Ludzas centrālapkures šķeldas katlu mājas enerģētisko un ekserģētisko analīzi izmantojot reālos katlumājas darbības datus, tādā veidā nosakot, kurās no katlu mājas komponentēm ir novērojami lielākie enerģijas un ekserģijas zudumi un ekserģijas degradācija un izvērtējot dūmgāzu kondensatora efektu katlu mājas lietderības koeficienta paaugstināšanā. Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: (1) analizēt literatūrā pieejamos ekserģijas analīzes paņēmienus, (2) izstrādāt algoritmu ekserģijas analīzes veikšanai katlu mājā, (3) apstrādāt Ludzas katlumājas datus veicot enerģētisko un ekserģētisko analīzi, (4) apkopot un izvērtēt rezultātus kā arī (5) novērtēt dūmgāzu kondensatora devumu katlu mājas efektivitātes paaugstināšanā. Darba pirmajā daļā tiek apskatīti un analizēti pieejamie pētījumi ekserģijas analīzes jomā. Otrajā daļā apskatīti katlu mājas elementi, lai izveidotu atbilstošu algoritmu katlu mājas svarīgāko komponenšu, kurās novērojamas ekserģijas izmaiņas (kurināmā katls, siltummainis, dūmgāzu kondensators), enerģijas un ekserģijas aprēķiniem. Trešajā nodaļā tiek nodefinēts algoritms, pēc kura tiks veikta katlu mājas analīze. Ceturtajā nodaļā tiek nodefinēta apskatītā sistēma, tās darbināšanas nosacījumi un mērījumu dati. Piektajā nodaļā Ludzas katlu mājas mērījumu dati tiek analizēti, aprēķinot enerģijas un ekserģijas plūsmas katrā komponentē. Piektajā nodaļā tiek apkopoti aprēķinu rezultāti. Rezultāti tiek attēloti Sankey diagrammās atsevišķi enerģijai un ekserģijai, kā arī analizēti, izvērtējot, kuros darbības posmos un iekārtās ir iespējami darbības uzlabojumi ietekmes uz vidi un siltumenerģijas zudumu mazināšanai. Papildus tiek novērtēta dūmgāzu kondensatorā atgūtā ekserģijas daļa un tās ieguldījums kopējā katlumājas lietderības koeficientā. Darba kopējais apjoms ir 83 lapaspuses. Darbā ietvertas 20 tabulas un 51 attēls. Darbā izmantoti 61 literatūras avoti, tai skaitā 56 - svešvalodās.
Atslēgas vārdi katlu māja, dūmgāzu kondensators, ekserģijas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā boiler house, flue gas condenser, exergy analysis
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 22:36:08