Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Project for Increasing Business Performance Efficiency of the Trading Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Karina Marinska
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Diplomprojektā autore aplūkoja tēmu Tirdzniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana, jo tā ir aktuāla tēma, ņemot vērā konkurences paaugstināšanos, kad konkurējošie uzņēmumi meklē veidus kā uzlabot uzņēmuma finanšu rādītājus, strādājot ar personāla motivācijas celšanu un uzņēmuma tēla veidošanu. Darba autori interesēja uzņēmuma spēja motivēt darbiniekus strādāt ar degsmi, un uzlabot uzņēmuma iekšējo vidi un tēlu; spēja piesaistīt jaunos darbiniekus strādāt uzņēmumā, un lai darbinieki justos novērtēti un padarītais darbs būtu pienācīgi atalgots; spēja uzlabot komunikāciju un problēmu risināšanu ar sarežģītu klientu. Savā darbā autore īpašu uzmanību pievērsa trīs problēmu izskatīšanai un to atrisināšanai. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt uzņēmuma saimniecisko darbību un izstrādāt trīs priekšlikumus problēmu risināšanai. Diplomprojekta izvirzītā mērķa sasniegšanai tika noteikti uzdevumi, kā savākt nepieciešamo informāciju par uzņēmuma darbību, vēsturi; raksturot un atspoguļot uzņēmuma organizatorisko struktūru; novērtēt mazumtirdzniecības situāciju Latvijas tirgū un izvērtēt galvenos konkurentus; novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli; noteikt iespējamās problēmas un tās atrisināt; datu bāzes aplūkošana un izvērtēšana; sniegt darba vides riska novērtējumu; izveidot preventīvo risku novēršanas pasākuma plānu; izstrādāt un argumentēt secinājumus. Diplomprojekts darbs sastāv no 75 lappusēm, kuras ietver sevī 37 attēlus un 12 tabulas un piecas nodaļas ar apakšnodaļām. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta uzņēmuma vēsture un tā darbība; atspoguļota uzņēmuma organizatoriskā struktūra un sniegta uzņēmuma iekšējā vides analīze. Aplūkoti galvenie finanšu rādītāji un veikta SVID analīze. Otrā nodaļā tika izvirzīti trīs priekšlikumi problēmu risināšanai un veikti to aprēķini. Trešā nodaļā tika aplūkota un izvērtēta Oracle datu bāze, kuru uzņēmums izmanto, kā vienu no galvenajām datu bāzes glabātuvēm. Ceturtajā daļā tika sniegts darba vides riska novērtējums un izveidots preventīvo risku novēršanas pasākuma plāns. Piektajā darba daļā ir attēloti veikto aprēķinu rezultāti un izstrādāto problēmu risināšanas paņēmieni, kā arī piedāvāti priekšlikumi efektīvai uzņēmuma darbībai.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Increasing Business Performance Efficiency of the Trading Company
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 20:54:05