Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Apdrošināšanas akciju sabiedrības mārketinga komunikāciju attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Developing Marketing Communications of the Joint-Stock Insurance Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs L.Budņiks
Recenzents Dr.oec., prof. I.Voronova
Anotācija Diplomprojekta tēma „Apdrošināšanas Akciju sabiedrības mārketinga komunikāciju attīstības projekts”. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek aprakstīta uzņēmuma AAS „Citadele Life” saimnieciskā darbība, raksturoti uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi, veikta finansiālās darbības analīze un SVID analīze, noteiktas problēmas un izvirzīti trīs priekšlikumi projekta aprēķinu daļas izstrādāšanai. Diplomprojekta aprēķinu daļā ir veikti ekonomiski pamatoti aprēķini analītiskā daļā izvirzīto problēmu risināšanai. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tiek aplūkots Microsoft Dynamics CRM 2011 ieviešanas projekts AAS „Citadele Life”. Diplomprojekta darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēta AAS „Citadele Life” esošā darba aizsardzības sistēma, noteikti darba vides riska faktori un sniegts to novērtējums, kā arī noteikti dabas aizsardzības riski un no novēršanas pasākumi. Diplomprojekta grafiskajā daļā apkopoti darba autores izstrādātie attēli un tabulas. Diplomprojekta nobeigumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekts satur 62 lpp., 14 tab., 18 att., 21 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Mārketings, apdrošināšana, CRM, sociālie mēdiji.
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, Insurance, CRM, social media.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 18:16:40